Vijest > KONFERENCIJA O BUDUĆNOSTI EUROPE

Article Details:

  • 9th May 2021 - 12:20 GMT
KONFERENCIJA O BUDUĆNOSTI EUROPE

KONFERENCIJA O BUDUĆNOSTI EUROPE

10. ožujka 2021. potpisana je Zajednička izjava Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o Konferenciji o budućnosti Europe, koja će službeno započeti 9. svibnja u Strassbourgu. Konferencija o budućnosti Europe niz je rasprava koje će omogućiti ljudima i dioničkim skupinama iz cijele Europe da podijele svoje ideje i doprinesu oblikovanju naše zajedničke budućnosti.

Cilj je konferencije građanima dati veću ulogu u oblikovanju politika i ambicija EU-a, poboljšavajući otpornost Unije na krize, bilo gospodarske ili zdravstvene. Želja je stvoriti novi javni forum za otvorenu, uključivu, transparentnu i strukturiranu raspravu s Europljanima o pitanjima koja su im važna i utječu na njihov svakodnevni život.

Zajednička izjava o konferenciji o budućnosti Europe

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u svojim je političkim smjernicama za rad tada nove Komisije u srpnju 2019. pozvala na uspostavu Konferencije za budućnost Europe kako bi se građanima omogućilo iznošenje stavova o budućem razvoju EU-a.

Na tom tragu, predsjednik Europskog parlamenta David Sassoli, portugalski premijer António Costa u ime predsjedništva Vijeća i predsjednica Komisije Ursula von der Leyen potpisali su 10. ožujka 2021. Zajedničku izjavu o Konferenciji o budućnosti Europe. Potpisom se otvara put pokretanju rasprava na razini EU-a, ali i u zemljama članicama.

U izjavi je precizno utvrđen njezin djelokrug (suradnja s građanima), sadržaj (ostvarenje zelene i digitalne tranzicije i jačanje otpornosti, konkurentnosti i solidarnosti Europe) te vremenski okvir (zaključci bi trebali biti dovršeni do proljeća 2022.).

Zajedničkom izjavom utvrđuju se područje primjene, struktura, ciljevi i načela konferencije. Njome se postavljaju temelji za događanja koja će predvoditi građani i koja će se organizirati s civilnim društvom i dionicima na svim razinama, nacionalnim i regionalnim parlamentima, Odborom regija, Europskim gospodarskim i socijalnim odborom, socijalnim partnerima i akademskom zajednicom. Njihovo sudjelovanje u procesu ključno je za osiguravanje najšireg dosega i angažmana.

Dokument je dostupan OVDJE

Aktivnosti i očekivani rezultati

Tijekom procesa trajanja Konferencije, koristit će se razni forumi, uključujući digitalne i, kad je to moguće, fizičke formate, uz poštovanje pravila za sprečavanje širenja koronavirusa. Interaktivna višejezična digitalna platforma omogućit će građanima i dionicima da svoje ideje dostave putem interneta te će im pomoći da sudjeluju u događanjima ili da ih organiziraju.

Platforma i sva događanja organizirana u okviru Konferencije moraju se temeljiti na načelima uključivosti, otvorenosti i transparentnosti, uz poštovanje pravila EU-a o privatnosti i zaštiti podataka. Europski paneli građana organizirani na europskoj razini će se prenositi, a svi podnesci poslani putem interneta bit će objavljeni.

Posebnim mehanizmom povratnih informacija objedinit će se i analizirati ključna pitanja kako bi ih se moglo uzeti u obzir i tijekom panel-rasprava europskih građana i plenarnih zasjedanja Konferencije. Platforma će također pružiti informacije o strukturi i radu Konferencije, kao i resurse za organizatore događanja, uključujući popis ključnih događanja putem kojih će moći promicati svoje inicijative na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini. Građani će na jednostavan način moći tražiti događanja na kojima žele sudjelovati uz pomoć posebnog zemljovida.

U okviru Konferencije trebali bi se donijeti zaključci na temelju kojih će se izraditi smjernice o budućnosti Europe.

Višejezična digitalna platforma Budućnost je u vašim rukama

Otvorena je interaktivna platforma u kojem građani mogu iznijeti svoje mišljenje, izložiti u kakvoj Europi žele živjeti i pomoći u oblikovanju budućnosti.

Platformi možete pristupiti na: https://futureu.europa.eu/?locale=hr

  • Tko može sudjelovati? Europski građani i građanke iz svih segmenata društva i svih dijelova Unije, pri čemu će mladi imati središnju ulogu u oblikovanju budućnosti europskog projekta.
  • Kako možete iznijeti svoje mišljenje? Jednostavno odaberite teme sa sveobuhvatnog popisa i dostavite svoje mišljenje Konferenciji. Vaše će se ideje prikupljati, analizirati, pratiti i objavljivati na platformi tijekom cijelog trajanja Konferencije te uzeti u obzir u naknadnim raspravama u okviru europskih panela građana i građanki te plenarnih skupština. Teme su: Klimatske promjene i okoliš; Zdravlje; Snažnije gospodarstvo, socijalna pravda i radna mjesta; EU u svijetu; Vrijednosti i prava, vladavina prava, sigurnost; Digitalna transformacija; Europska demokracija; Migracije; Obrazovanje, kultura, mladi i sport te druge ideje.
  • Želite li organizirati događanje?Pozvani su ljudi iz cijelog EU-a da se pridruže raspravama o našoj budućnosti i tako pokrenu promjene. Ako planirate organizirali događanje, odaberite temu i objavite je na odgovarajućem mjestu da je drugi mogu pronaći.  

Konferencija u Hrvatskoj

Vlada RH donijela je odluku o upoznavanju sa Zajedničkom izjavom o Konferenciji o budućnosti Europe te o osnivanju Radne skupine za koordinaciju nacionalnih aktivnosti u okviru Konferencije o budućnosti Europe. U Radnu skupinu je uključen predstavnik udruga, no nisu uključeni predstavnici socijalnih partnera.

Više informacija o Konferenciji dostupno je OVDJE

Bez komentara

Your email will not be published
Cancel reply