O nama

Naši strateški projekti su:

  • informativni i edukativni projekti na teme Hrvatske u Europskoj uniji te afirmiranju te ideje u Hrvatskoj u suradnji sa organizacijama civilnog društva u Hrvatskoj i Europi;
  • informiranje građanstva o europskim integracijama promovirajući europske vrijednosti i dostignuća
  • promicanje i zaštita ljudskih prava;
  • projekti za učenike, studente i mladež – Europa u školi, Odlučujmo zajedno;
  • edukacija i informiranje učitelja i profesora – Učitelji za Europu, Škole ez nasilja;