O nama

Europski dom Zagreb ima kao najvažniji cilj edukaciju i informiranje javnosti i civilnog društva o procesu ulaska Republike Hrvatske u Europsku Uniju.

Naši strateški projekti su:

  • informativni i edukativni projekti na temu pridruživanja Hrvatske Europskoj uniji te afirmiranju te ideje u Hrvatskoj u suradnji sa organizacijama civilnog društva u Hrvatskoj i Europi;
  • ažurna i informativna web stranica i infopult;
  • promicanje i zaštita ljudskih prava;
  • projekti za učenike, studente i mladež – Europa u školi, Odlučujmo zajedno;
  • edukacija i informiranje učitelja i profesora – Učitelji za Europu, Škole bez nasilja;
  • informiranje građanstva o europskim integracijama promovirajući europske vrijednosti i dostignuća novi projekt – Europska akademija;
  • Pregovori –ciklus tribina sa gostima članovima Pregovaračkog odbora.