O nama

Povijest EPH

Prvi Europski kongres održan je 1948. u Haagu na inicijativu tadašnjeg predsjednika kongresa, Winstona Churhilla. Sudionici su bili utjecajni pojedinci, poslovni ljudi, te oni čiji rad je uključivao kulturu i humanost (između ostalih, Konrad Adenauer, Francois Mitterrand, Walter Halsetin). Cilj okupljanja bio je istražiti mogućnosti ujedinjenja Europe kroz političke, ekonomske i kulturne programe koji će pomoći u izbjegavanju ponavljanja starih konflikata koji su u povijesti stalno dovodili do ratova. Niz rezolucija tog Kongresa rezultirao je stvaranjem Europskog pokreta(European Movement- EM), međunarodne, nevladine i neprofitne organizacije. Djelujući kao interesna grupa, organizacija je promovirala ideju europske integracije kroz svoje ogranke zemljama parlamentarne demokracije.

Aktivnosti Europskog pokreta danas vidljive su kroz organizaciju tematskih kongresa i seminara, konferencija te neformalnih susreta “europskih” aktivista.

Europski pokret ima tri organizacijske razine: Federalno Vijeće(Federal Council), nacionalna vijećaregionalne odnosno lokalne urede. Unutar osnovnih okvira, nacionalna vijeća samostalno odredjuju strukturu članstva i opseg aktivnosti, koordinirajući svoj rad sa međunarodnom dimenzijom i pomoći Federalnog vijeća. Vijećem predsjeda bivši portugalski predsjednik Jose Maria Gil-Robles, zastupnik u Europskom parlamentu.

Do 90-ih, članstvo Europskog pokreta bilo je ograničeno na zapadno-europske zemlje. Krajem 1989. donesena je odluka o prijemu u članstvo zemlje iz centralne i istočne Europe. Europski pokret Hrvatska osnovan je 1990. godine kao Hrvatsko vijeće Europskog pokreta da bi nekoliko godina kasnije naziv bio skraćen na Europski pokret Hrvatska- EPH.

Europski pokret Hrvatska (EPH)

Na osnovi odluke Fedralnog vijeća EMEuropski pokret Hrvatskaosnovan je 23. lipnja 1990. Prema svom statutu, EPH je definiran kao organizacija čiji je cilj promocija Europske ideje te politička, ekonomska i kulturna suradnja sa europskim narodima i državama, kao i kultiviziranje demokratskih uvjeta u Hrvatskoj u cilju približavanja europskom miljeu. Europski pokret Hrvatska trenutno ima nekoliko stotina individualnih i kolektivnih clanova.

EPH nije politička stranka i ne iskazuje političke ambicije. EPH je u stanju postići svoje ciljeve okupljanjem europski nastrojenih osoba bez obzira na njihove profesionalne, ideološke ili religijske razlike. Štoviše, u cilju ostvarenja tog cilja, EPH po pitanju svog članstva radije teži kvaliteti nego kvantiteti.

Koristi od članstva u EPH

Pozivamo Vas da se pridružite EPH, nacionalnom ogranku međunarodne organizacije koja danas uključuje više od 20 zemalja. Kako Vam to koristi? Članstvo u EPH čini Vas i službeno dijelom Europe, europske ideje zajedništva, te dijelom grupe sipmatizera europske ideje u Hrvatskoj.

U suradnji sa EPH, imati ćete priliku da postanete dijelom organizacije koja je medij za oživotvorenje europskih kriterija, europske političke kulture i europskih ekonomskih standarda. Članstvo u EPH ne donosi nikakovu materijalnu ili političku korist; ono predstavlja obvezu, prije nego privilegiju ili titulu, obvezu za predani rad na eurointegracijama.

Vaš doprinos EPH pomoći će u osmišljavanju programa djelovanja, a Vi dobivate nezamjenjiv osjećaj pripadanja ideji i pokretu s čijim radom su mnogi upoznati i kojem mnogi teže.

Također pozivamo institucije i tvrtke da postanu skupni članovi EPH. Pored nacionalnog vijeća EPH, stvaramo i forum za afirmaciju i popularizaciju ideje europskog jedinstva na profesionalnoj razini. EPH je organizirao brojne uspješne javne rasprave (forume o: ljudskim pravima, konfederalnim aktivnostima o suradnji, Hrvatskoj u “Zelenoj Europi” itd.). Štoviše, bili smo domaćini mnogim istaknutim europskim ličnostima, državnicima, umjetnicima, intelektualcima i poslovnim ljudima. Nadalje, EPH je organizirao i regionalne urede (Dubrovnik, Rijeka, Varaždin, Split, Ivanić-Grad, Virovitica, Osijek i Vinkovci), te potaknuo, uz pomoć Gradskog poglavarstva, konačnu realizaciju osnutka Europskog doma Zagreb.

Također organiziramo međunarodne konferencije, poput okruglog stola oEUSrednje-europske inicijative, problemi manjina u Europi itd. bili smo domaćini delegaciji Vijeća Europe, kada je hrvatskoj javnosti predstavljen način rada Vijeća Europe. Članovi EPH sudjelovali su na mnogim konferencijama i seminarima u zemlji i inozemstvu, a takove razmjene pogleda i iskustava postale su jedan od najbitnijih vidova našeg djelovanja. Nemoguće je ovdje predstaviti sve mogućnosti koje su kroz EPHostvarive. Stoga se nadamo da će svi oni koje interesira naš rad doći uEuropski dom Zagreb i pridružiti nam se kao gosti, predavači, sudionici i konačno članovi.

Ambicije i planovi EPH su golemi i mogu se postići samo sa širokim spektrom kolektivnih članova. Posebno bismo pozvali članove političkih stranaka da postanu članovi kao što je to slučaj u Europskim pokretimadiljem Europe. Vaše sudjelovanje potvrditi će Vašu sklonost Europi kao cjelini te Hrvatskoj kao njenom integralnim dijelom.

Jer, Europski pokret i Europa kao cjelina, drže da u našim međusobnim razlikama leži naša sloboda i naše bogatstvo.