Povijest

Povijest EDZ

Europski dom Zagreb
Uvođenjem europskih, civilizacijskih, pravnih, kulturnih, gospodarskih i inih normi ophođenja, standarda i zakona, želimo se vratiti Europi kojoj geografski te tradicijom i pripadamo. Grad Zagreb želi se pak predstaviti svijetu i Europi i kao jedna od europskih metropola. OtvaranjemEuropskog doma Zagreb pružila se mogućnost oživotvorenja tih ciljeva: dajući prostor toj ustanovi, Grad Zagreb se posredstvom Međunarodne federacije europskih kuća (FIME) našao povezan sa stotinjak najznačajnijih gradova našeg kontinenta koji imaju slične institucije. Nakon Budimpešte, Zagreb je drugi grad iz ovog dijela Europe, koji na taj način potvrđuje usmjerenost k europskim integracijskim tokovima.

Što je Europski dom (kuća ili centar)?
Europski dom (kuća ili centar) je ustanova čiji je cilj promicanje europskih ideja i suradnje kroz samostalne kulturne i obrazovne programe. On(a) je u Europi i jedan od oblika i prostora djelovanja nacionalnih vijeća ili podružnica Europskog pokretaFIME je regionalno gotovo ravnomjerno raspoređena mreža srodnih institucija u svim većim gradovima kontinenta. One otvaraju brojne mogućnosti najrazličitijih oblika europske suradnje.FIME uživa podršku Vijeća Europe, EU, Europskog pokreta i svih drugih organizacija i udruženja koje povezuje ista ideja.
Europski domovi su nevladine i neprofitne institucije. Njihov se položaj i djelovanje ne preklapa niti s jednim vladinim resorom, državnim funkcijama i ovlaš tenjima u unutraš njim i međunarodnim odnosima. One su nepolitičke i nestranačke utoliko š to se u njima ne ističu stajališ ta i ciljevi bilo koje pojedine stranke ili kandidata u predizbornoj kampanji. No to nipošto ne znači da Europski dom Zagreb ne surađuje s vladinim organima, institucijama, strankama itd. Naprotiv, Europski dom Zagreb je u Hrvatskoj mjesto povezivanja radi promicanja europskih zajedničkih kulturnih, političkih i drugih civilizacijskih vrijednosti te mjesto stvaranja jedinstvenog ekonomskog, političkog i kulturnog prostora.

Promocija Hrvatske u Europi
Polazeći od svog temeljnog cilja – promicanje europskih ideja te kulturne, političke i ekonomske integracije Hrvatske u Europi – Europski dom će svoje programe graditi i dopunjavati u skladu sa stupnjem europeizacije društva i institucija u Republici, povezujući svojim aktivnostima izravno što veći broj europski orijentiranih osoba i udruga.
Uspostavljajući veze i suradnju sa srodnim ali i drugim europskim ustanovama ili organizacijama širom kontinenta, odnosno s istaknutim ličnostima europskog političkog, kulturnog i privrednog života, pridonosi promociji Hrvatske i Zagreba u Europi i Svijetu.

Primjereno tom cilju i europskom načinu djelovanja, nastojat će ostvariti i šo viš izravnih, a ne samo institucionalnih kontakata s uglednim stranim ličnostima – predstavnicima europskih organizacija, po svojoj europskoj strategiji i internacionalizaciji poslovanja poznatim privrednicima, znanstvenicima, političarima, diplomatima, novinarima i svima ostalima kojima je zajednička europska ideja ili koji imaju neki odnos ili interes prema Hrvatskoj kao sastavnom dijelu europskih integracija.
Istodobno će se uspostaviti i veza s Hrvatima u Europi koji mogu i žele pridonijeti ostvarivanju ciljeva Europskog doma. Ovisno o financijskim mogućnostima samog Europskog doma, ali ne bježeći od suradnje ni sa jednim zainteresiranim partnerom (domaće i strane institucije, poduzeća itd.), takve će se ličnosti pozivati u Zagreb kao gosti ili predavači na tribine ili izložbe koje će se tu priređivati.

Tribine, razgovori, izložbe, Europska čitaonica…
Tribine i razgovori su jedan od stalnih oblika djelovanja Europskog doma. Raspon mogućih tema je vrlo širok: od općih političkih, povijesnih ili kulturnih kretanja u Europi preko najrazličitijih posebnih pitanja integracijskih ili civilizacijskih tokova na kontinentu i u nas.
Tematski su obuhvaćene sve europske integracije i organizacije (Vijeće Europe, EU, EFTA, Europski pokret) i razni vidovi njihovih aktivnosti, te politika pojedinih država prema njima (utjecaj državne politike na EU, nastojanja država koje su zasad izvan tih integracija da se priključe EU).

Sjedište EPH
EDZ je sjedište organizacije koja zahvaljujući europskoj orijentaciji i kontaktima svoga članstva, pomaže u ostvarivanju postavljenih ciljeva i programa. Riječ je o Europskom pokretu Hrvatska koji danas oko europskih ideala okuplja najistaknutije ličnosti hrvatskih političkih, znanstvenih i drugih intelektalnih krugova.

Upravna tijela i financijska potpora
Europski dom Zagreb osnovali su istaknuti intelektualci iz Zagreba uz svesrdnu podršku Gradskog poglavarstvaGrad Zagreb pridao jeEuropskom domu značajnu ulogu u promicanju europskih ideja. Kao rezultat ovih aktivnosti sjedište EDZ nalazi se u samom centru grada i uživa financijsku pomoć gradskih tijela. Projekti, članarina i iznajmljivanje prostora su dodatni izvori financiranja ove udruge.

Dostignuća i aktivnosti
Godine postojanja potvrdile su važnost Europskog doma Zagreb. Brojni strani političari, stručnjaci i profesori bili su gosti EDZ. Održane su također mnoge međunarodne konferencije i seminari, a tečajeve o europskoj integraciji redovito polaze srednjoš kolci, studenti i članovi.
Važan dio našh aktivnosti predstavljaju publikacije o europskim temama. Izdajemo vlastiti tromjesečnik “Europa”. Tekstove o raznim vidovima europske integracije i seriju knjiga “Euroteka” u kojoj su objavljeni vrijedni europski tekstovi i naslovi. U našm sjediš tu postoji i čitaonica gdje na raspolaganju stoje primjerci najvažnijih europskih novina.