Povijest

Povijest Europskog doma Zagreb

Europski dom Zagreb osnovan je 28. veljače 1991. od strane Grada Zagreba i Europskog pokreta Hrvatska.

Cilj Europskog doma Zagreb je afirmacija europske ideje u Hrvatskoj, prezentacija kulturne i nacionalne baštine Hrvatske u Europi, informiranje građana o procesu europskog ujedinjenja, razvijanje osjećaja pripadnosti Europi te razvitak kulture razumijevanja, tolerancije i dijaloga s drugim europskim narodima i državama.

Kroz svoj rad uspostavlja suradnju s europskim organizacijama, organizira susrete i razgovore predstavnika europskih i hrvatskih udruga, institucija i pojedinaca radi bolje prezentacije Zagreba i Hrvatske u Europi i europske ideje u Zagrebu i Hrvatskoj, organizira međunarodne konferencije, stručna predavanja, okrugle stolove i tribine povezane s promicanjem europske ideje te organizira brojne izložbe.

Europski pokret Hrvatska i Europski dom Zagreb djeluju na području informiranja i promoviranja europske ideje, sustava vrijednosti i civilizacijskih standarda ujedinjene Europe te su vodeće nevladine udruge za promociju europskih integracija, ali i neformalnog obrazovanja, međunarodnih odnosa i kulture.

Što je Europski dom ?
Europski dom je ustanova čiji je cilj promicanje europskih ideja i suradnje kroz samostalne kulturne i obrazovne programe. On(a) je u Europi i jedan od oblika i prostora djelovanja nacionalnih vijeća ili podružnica Europskog pokreta. Europski domovi su nevladine i neprofitne institucije. Njihov se položaj i djelovanje ne preklapa niti s jednim vladinim resorom, državnim funkcijama i ovlaš tenjima u unutraš njim i međunarodnim odnosima. One su nepolitičke i nestranačke utoliko š to se u njima ne ističu stajališta i ciljevi bilo koje pojedine stranke ili kandidata u predizbornoj kampanji. No to nipošto ne znači da Europski dom Zagreb ne surađuje s vladinim organima, institucijama, strankama itd. Naprotiv, Europski dom Zagreb je u Hrvatskoj mjesto povezivanja radi promicanja europskih zajedničkih kulturnih, političkih i drugih civilizacijskih vrijednosti te mjesto stvaranja jedinstvenog ekonomskog, političkog i kulturnog prostora.

Uspostavljajući veze i suradnju sa srodnim ali i drugim europskim ustanovama ili organizacijama širom kontinenta, odnosno s istaknutim ličnostima europskog političkog, kulturnog i privrednog života, pridonosi promociji Hrvatske i Zagreba u Europi i Svijetu.

Primjereno tom cilju i europskom načinu djelovanja, nastojimo ostvarititi što više izravnih, a ne samo institucionalnih kontakata s uglednim stranim ličnostima – predstavnicima europskih organizacija, po svojoj europskoj strategiji i internacionalizaciji poslovanja poznatim privrednicima, znanstvenicima, političarima, diplomatima, novinarima i svima ostalima kojima je zajednička europska ideja ili koji imaju neki odnos ili interes prema Hrvatskoj kao sastavnom dijelu europskih integracija.

Upravna tijela i financijska potpora
Europski dom Zagreb osnovali su istaknuti intelektualci iz Zagreba uz svesrdnu podršku Gradskog poglavarstvaGrad Zagreb pridao je Europskom domu značajnu ulogu u promicanju europskih ideja. Kao rezultat ovih aktivnosti sjedište EDZ nalazi se u samom centru grada i uživa financijsku pomoć gradskih tijela. Projekti, članarina i iznajmljivanje prostora su dodatni izvori financiranja ove udruge.