Dvorane

Za upit u svezi korištenja dvorane kontaktirajte:

Lana Đurčević
Voditeljica projekata EDZ
tel: 01/ 4813 414, 4813 960
fax: 01/ 4813 956
e-mail: lana.djurcevic@europe.hr