Vijest > EU Spikaonica: UČIONICA VS. E-UČIONICA

Article Details:

  • 10th February 2021 - 12:45 GMT
EU SPIKAONICA

EU Spikaonica: UČIONICA VS. E-UČIONICA

09. veljače održana je druga po redu EU Spikaonica “Učionica vs. E-učionica” u sklopu projekta kojeg provodimo u suradnji sa Hrvatskim debatnim društvom.

Cilj projekta EU Spikaonica je informirati i educirati mlade o važnosti promicanja europskih ideja, a time i kvalitetnog sustava školovanja. Koliko toga pozitivnog, a koliko negativnog nam je donijela online nastava? Što je učenicima i nastavnicima bilo izazovno i zahtjevno, a što je naučeno? Može li naše obrazovanje i dalje djelovati online?

Moderatorica debate je bila Helena Gašljević, sociologinja i pedagoginja

Projekt provode Europski dom Zagreb, Europski pokret Hrvatska i Hrvatsko Debatno Društvo kako bi mlade u Hrvatskoj pobliže upoznali sa Ciljevima za mlade Europske Unije. Ciljevi za mlade rezultat su rada i ideja oko 50 tisuća mladih ljudi iz cijele Europe koji su svojim mišljenjima i viđenjima oblikovali izradu Ciljeva na konferenciji za mlade održanoj u Sofiji (Bugarska) 2018. godine, a vrijede do 2027. godine. Jedan od ciljeva je i Kvalitetno učenje koji je bio tema ove online debate.

Bez komentara

Your email will not be published
Cancel reply