Vijest > EU Spikaonica: MLADI v.s. MENTALNO ZDRAVLJE

Article Details:

  • 9th September 2021 - 11:21 GMT

EU Spikaonica: MLADI v.s. MENTALNO ZDRAVLJE

Razgovarajmo o važnosti mentalnog zdravlja!Jesu li mladi dovoljno osviješteni o važnosti njihova mentalnog zdravlja ili je to i dalje tabu tema? Europska unija kroz Ciljeve za mlade EU želi povećati razinu mentalne dobrobiti i zaustaviti stigmatizaciju vezanu za probleme mentalnog zdravlja, te na taj način promicati socijalnu inkluziju svih mladih ljudi.

Govornici webinara su:

  • Ella Selak Bagarić – psihologinja, Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba
  • Ivona Eterović – projektna i programska suradnica, Mreža mladih Hrvatske
  • Ines Begčević – koordinatorica e-savjetovanja, udruga Kako si?

Cilj projekta EU Spikaonica je informiranje mladih o izazovima i prioritetima Europske unije, o Konferenciji o budućnosti Europe te o demokratskim procesima i javnim politikama na kojima se temelji EU kao i otvaranje prostora za aktivno sudjelovanje mladih i osnaživanje građanske kompetencije mladih.Projekt je financiran sredstvima Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Srednjoškolci, studenti, mladi i učitelji UKLJUČITE SE!

Bez komentara

Your email will not be published
Cancel reply