ZAGREBAČKI KLUB

Pozivamo Vas na osnivački sastanak Zagrebačkog kluba, koji će se održati u četvrtak, 27. rujna 2012. u 16 sati u Europskom domu Zagreb, Jurišićeva 1/I.

Zagrebački klub je kreativan redizajn Rimskog kluba. Promjena se nalazi u razumijevanju zamjene fokusa sa globalnih problema na implementiranje ključnih sistemskih poboljšanja kroz sistemske inovacije i alat The Game Changing Game. Članovi djeluju kao mentori, pokrovitelji, sponzori i vizionari koji će osnažiti mlade ljude u kokreiranju svijeta u kojemu će željeti živjeti. Karakteristika rada Zagrebačkog kluba je u poimanju globalnih i suvremenih problema kao mogućnosti za sistemska poboljšanja, koja se odnose na akademska i poduzetnička otkrića.

 Uvodničari i sudionici Zagrebačkog kluba:

  • dr.sc. Dino Karabeg, – Sveučilište u Oslu, Norveška i osnivač Knowledge Federation, 
  • Prof. dr.sc. Yuzuru Tanaka  –  vodeći istraživač  Knowledge Media,  Japan
  • Dr. sc.  David Price –  osnivač Global Sensemsking i DebateGraphSAD
  • Mr. sc. Mei Lin Fung – voditelji i osnivači Program for the Future, SAD
  • Prof. dr.scMislav Omazić – osnivač eSTUDENT-a i suosnivač Kreativnog centra Zagreb;
  • Prof. dr.sc. Nenad Prelog – voditelj Hrvatskog akademskog novinarstva
  • Prof. dr.sc. Slavica Singer – Unesco katedru na Sveučilištu u Osjeku  i voditeljica postdiplomskog studija poduzetništva.

 

Web stranicawww.KnowledgeFederation.org

Blog post: http://polyscopy.wordpress.com/2012/09/25/information-age-coming-of-age/

Dobrodošli!