Zabrana “Kolinja”

“Kolinje” nije zabranjeno ako se meso upotrebljava za osobne potrebe. Međutim, meso koje je namijenjeno tržištu (tržnice, mesnice, prodavaonice) mora potjecati iz klaonica i objekata za preradu mesa koji moraju poštovati europske propise u pogledu higijene, testiranja na zarazne bolesti i humanog klanja životinja.