Više od 2000 mladih u online konzultacijama strukturiranog dijaloga

U okviru 6. ciklusa strukturiranog dijaloga pod imenom „Mladi u Europi: što slijedi?“ u tijeku su konzultacije putem online upitnika i fokus grupa širom Hrvatske. Više od 2000 mladih iz Hrvatske već je sudjelovalo u konzultacijama! Pridružiti im se možete još do 1. veljače – ispunjavanjem upitnika u

samo 10 minuta
doprinijet ćete izradi mišljenja koje će Hrvatska dostaviti Europskoj komisiji o potrebama mladih na koje treba odgovoriti sljedeća Europska strategija za mlade.
Za više informacija o procesu strukturiranog dijaloga posjetite: http://eupita.eu/.