SVEČANOST URUČENJA NAGRADA NATJECANJA ZA UČENIKE I MLADEŽ – EUROPA U ŠKOLI 2013.

Europski dom Zagreb je dana 09. svibnja 2013.g. organizirao svečanost uručenja nagrada natjecanja za učenike i mladež –  Europa u školi 2013.

Na dodjeli nagrada su sudjelovali: gosp. Martin Mayer – Delegacija Europske unije u RH; gosp. Pero Bilušić – Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH; gosp. Ante Žužul – Školska knjiga d.d.; gđa Katarina Milković – Grad Zagreb, gđa Nataša Owens – Europski dom Zagreb & Europski pokret Hrvatska i gđa Renata Bačić -voditeljica projekta Europa u školi.

Pokrovitelji Natjecanja Europa u školi su: Grad Zagreb, Školska knjga d.d. i Delegacija Europske unije u RH.

Prilikom svečanog uručenja nagrada otvorena je izložba nagrađenih likovniih radova, te su nastupili pobjednici nagrađenih radova:

Glazbeni radovi

Melany Vujčić, Melisa Ahmetović, Davor Kusturion,

Karla Pupis, Tara Mamula, Natalija Spinčić, Niko Bagarić

OŠ Dr. Andrije Mohorovičića, Matulji

Svi smo mi djeca Europe

Mentor: Ivana Herman

 

Pavla Grabar, Muzička škola Varaždin

Roš Hašana za violinu i klavir

Mentor: Davor Bobić

 

Ivan Bobić, Glazbena škola Varaždin

Fantazija za glasovir

Mentor: Davor Bobić

 

Ana Bošković, Vanja Krznarić i Karla Bertić

Ekonomka i trgovačka škola Ivana Domca, Vinkovci

Young Europeans

Mentor: Vlasta Markasović

Mia Reba

Srednja škola Franje Kuhača, Osijek

Salkuntala park

Mentor: Slaven Batorek

Literarni radovi:

 Vida Žagar: Jučer mi je stiglo pismo prijatelja koji živi u Europskoj uniji!

OŠ Antona i Ivana Kukuljevića, Varaždinske Toplice

1. nagrada dobne skupine 5. – 8. raz. OŠ

mentor: Hermina Šinjori

 

Leo Fel: Sa ruksakom na leđima putujem Europom!

Katolička klasična gimnazija, Virovitica

1. nagrada dobne skupine 1. – 2. raz. SŠ

mentor: Sunčana Voronjecki

 

Anamaria Huzanić: Građanstvo – nacionalni ponos ili pripadnost EU populaciji!

Druga ekonomska škola, Zagreb

1. nagrada dobne skupine 3. – 4. raz. SŠ

mentor: Ivan Molek

 

Matea Prenc: Razgovori modernog doba!

Gimnazija Pula

1. nagrada dobne skupine od 18. – 21. godine starosti

mentor: Meri Šimunov