Svako jaje mora imati oznaku proizvodnje, države podrijetla i roka trajanja

Najnoviji propis kojim se regulira označivanje jaja usvojen je radi toga da se jasnim i nedvosmislenim označivanjem potrošačima u EU omogući donošenje informiranih odluka. Nužna je samo oznaka jedinstvenog broja proizvođača, pomoću koje se može ustanoviti način proizvodnje.