SEMINAR: SAPARD 2007. -IPARD 2008.

Europski dom Zagreb i Europski pokret Hrvatska organiziraju seminar pod nazivom SAPARD 2007. – IPARD 2008. – Pretpristupni program – dosadašnja iskustva i pripreme za otvoreni natječaj, koji će se održati 2. srpnja 2007., od 9:30 do 18:00 sati u Europskom domu Zagreb

Predloženi program ima za cilj upoznati potencijalne korisnike sa zahtjevima drugog natječaja koji je otvoren do kraja srpnja 2007.g.
Istovremeno, polaznike seminara zelimo informirati o najavi n ovih mjera i aktivnosti na području pretpristupnog fonda IPARD za poljoprivredu i ruralni razvoj od 2008. – 2012.godine. Program seminara Sapard 2007. – Ipard 2008.

Prijavnica za seminar, termin 02/07