SAVJETOVANJE O PROVOĐENJU ISPITA DRŽAVNE MATURE

U organizaciji Udruge srednjoškolaca Hrvatske i Europskog doma Zagreb održano je savjetovanje o provođenju ispita Državne mature za zagrebačke maturante. Savjetovanje se održalo u prostorijama Europskog doma Zagreb, te je na savjetovanju sudjelovalo 40-ak zagrebačkih maturanta.

Ovim putem se zahvaljujemo svima na dolasku te Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja na dolasku njihovog ekspertnog tima u sastavu Nenad Marković, Marijana Smoljić i Zlatko Zadelj.

Maturanti su mnoštvom relevantnih pitanja zasipali ekspertni tim NCVVO-a i naše predstavnike Teu Babić i Pavla Škoku Gavranovića. Osim odgovora na svoja pitanja maturanti su imali priliku čuti detaljnu prezentaciju o državnoj maturi, kao i iskustva s prijašnjih matura.

Cilj savjetovanja je bio informirati maturante i razbiti nepotrebnu napetost koja se javlja prije svakog ispita, a pogotovo prije ovako važnog ispita.

Ukoliko imate ikakvih nedoumica ili pitanja o maturi slobodno se javite na info telefon: 01/ 4501 899 ili na info.centar@ncvvo.hr