SAPARD 2007 – IPARD 2008:MJERA 3 – RAZVOJ RURALNE INFRASRUKTURE

Europski dom Zagreb i Europski pokret Hrvatska organiziraju seminar pod nazivom SAPARD 2007. – IPARD 2008. – Mjera 3: Razvoj ruralne infrastrukture, koji će se održati 21. studenog 2007., od 9:00 do 14:00 sati u Europskom domu Zagreb

Cilj seminara je informirati potencijalne korisnike i širu javnost o mogućnostima, pravima i obvezama glede korištenja predpristupne pomoći iz programa za poljoprivredu i ruralni razvoj Europske unije – SAPARD i to na slijedeći način:
 prezentacija mogućnosti ulaganja sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (tko može aplicirati i na koji način može jedinica lokalne samouprave predati na upravljanje kanalizaciju koja je izgrađena sredstvima SAPARD Programa);
– detaljno razrađena procedura javne nabave ( potpisivanja Memoranduma o razumijevanju, provedba javne nabave putem PRAG-a i isplata sredstava);
– financijski pokazatelji JLS-a koje treba zadovoljiti u Investicijskoj studiji ili Poslovnom planu;
– što su to javne nerazvrstane ceste i kojim dokumentima dokazujemo njihov status?
– koje županije mogu tražiti sredstva za toplane?

Ovim seminarom želimo Vam predstaviti informacije o skorom početku provedbe Mjere 3 SAPARD programa, čiji korisnici mogu biti općine i gradovi s manje od 10.000 stanovnika, s ciljem unaprijeđenja i razvoja ruralne infrastrukture.

program seminara 21.11.2007.

POZIVNICA