OČUVANJE MIRA I STABILNOSTI U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA ZAHTJEVA POTPUNU UKLJUČENOST EUROPSKE UNIJE

 

PREDMET: Zajednička izjava Međunarodnog europskog pokreta, Europskog pokreta Srbija, Europskog pokreta Makedonija, Europskog pokreta Crna Gora, Pripremnog odbora Europskog pokreta Albanije, Pripremnog odbora Europskog pokreta Bosne i Hercegovine i Europskog pokreta Hrvatska

 

Očuvanje mira i stabilnosti u zemljama Zapadnog Balkana zahtjeva potpunu uključenost Europske unije

Sukobi se pojačavaju u zemljama Zapadnog Balkana, ugrožavajući ne samo regionalne odnose nego i procese europskih integracija mnogih (mogućih) država kandidatkinja. Najnoviji događaji su jasno pokazali krhkost demokratskih sustava u regiji. U svjetlu utjecaja trećih strana u regiji s obzirom na pad prisutnosti EU te erupcije povijesnih napetosti, postoji duboka opasnost za mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu.

Perspektiva članstva u Europskoj uniji već gotovo dva desetljeća nudi poticaj za reforme na Zapadnom Balkanu. No, proširenje EU je dramatično promijenilo popis prioriteta budući da se proširenjem potpuno mijenja geopolitičko okruženje te se EU suočava s mnogim unutarnjim i vanjskim izazovima pri čemu se stvara potreba za obnovom EU27.

Pogoršanje odnosa EU-Rusija utječe na dinamiku u zapadno balkanskim zemljama. Ukupno gledano, pozitivan dijalog i zamah proširenja trenutačno izostaju, unatoč razvoju i postignućima u pristupnim procesima pojedinih zemalja.

Prisutan diljem Europe, uključujući i Zapadni Balkan, Međunarodni europski pokret aktivno djeluje kako bi Europa bila još više ujedinjena i demokratska Europa. Podsjećamo da primjeri iz posljednjeg proširenja potvrđuju kako je pristupni proces imao izniman utjecaj na procese unutarnjih reformi i ekonomski razvoj u odnosnim zemljama. U zemljama Zapadnog Balkana, mogućnost pristupanja Europskoj Uniji bila je ključna poluga krhkim demokracijama da nastave proces reformi, demokratizaciju i uspostavljanje vladavine zakona. To, također, znači da bi zemlje Zapadnog Balkana trebale postati EU članice nakon što ispune kriterije za proširenje na individualnim principima i principima baziranim prema zaslugama. Suština njihovog procesa transformacije je prihvaćanje Europskih vrijednosti – mira, demokracije, pluralizma, vladavine zakona, ljudskih prava – nažalost često osporavanih i u samoj EU, što potkopava njen kredibilitet.

Europski pokret dijeli rastuću zabrinutost o krhkoj situaciji na Zapadnom Balkanu. Postoji ozbiljna opasnost da regija bude dodatno uvučena u geopolitičku igru snaga i da iskorištavanje povijesnih linija podijeljenosti potakne nove sukobe. Postoji i iskrena odgovornost za lidere regije da održe mir i stabilnost kao preduvjet za demokratski razvoj i blagostanje. To nisu samo prazne riječi, već, kao što Balkan predobro zna, jedina alternativa koja je povoljna za sve stanovnike ovog dijela Europe. Regionalni sastanci i dijalozi o osporavanim problemima moraju biti češći, konstruktivniji i uključujući.

Europska Unija treba posvetiti potpunu pozornost razvojima u regiji, poticati demokratski i ekonomski razvoj te biti suzdržana i oprezna na strani svojih partnera Zapadnog Balkana. U isto vrijeme, EU treba uključiti proširenje u sva strateška promišljanja o zajedničkoj budućnosti EU te preispitati i poboljšati postojeće instrumente uključujući i pomoć za jačanje kapaciteta Organizacija civilnog društva, za uspješan proces proširenja baziran na gore navedenim principima. EU treba pristupati individualno prema svakoj zemlji i vidjeti što im može ponuditi po pitanju pomirenja i podrške, koristeći vjerodostojniju perspektivu proširenja kao polugu gdje god je to moguće.

Presudno je da kako sudionici top-down pristupa tako i sudionici bottom-up pristupa rade prema osiguravanju sigurnog demokratskog prostora u kojem građani mogu slobodno raspravljati, da demokratske odluke mogu biti donesene od strane nadležnih institucija i biti implementirane od strane odgovornog vladajućeg tijela.

 

Međunarodni europski pokret
Europski pokret Srbija
Europski pokret Makedonija
Europski pokret Crne Gore
Europski pokret Hrvatska
Pripremni odbor Europskog pokreta Albanije

Pripremni odbor Europskog pokreta Bosne i Hercegovine

 

Međunarodni europski pokret (EMI) je međunarodna organizacija otvorena za sve političke, ekonomske, kulturne i socijalne trendove u civilnom društvu Europe. Misija Međunarodnog europskog pokreta je „doprinos stvaranju ujedinjene, federalne Europe zasnovane na poštivanju osnovnih ljudskih prava, na principima mira, na demokratskim principima slobode i solidarnosti i sudjelovanju građana“. U okviru EMI-a djeluje 39 nacionalnih vijeća, 33 nacionalne organizacije i 3 pridružena člana, obuhvaćajući teritorij od Islanda do Turske i od Portugala do Finske. Osnovan je prije više od pola stoljeća i imao je ključnu ulogu u stvaranju Europe.