RADIONICA: KAKO MOŽEMO OSNAŽITI NASTAVNIKE U NAŠIM ŠKOLAMA

Europski dom Zagreb, Europski pokret Hrvatska i Institut za društvena istraživanja u Zagrebu održali su dana 19. studenog 2019. radionicu pod naslovom
 

Kako možemo osnažiti nastavnike u našim školama?
Pristup razvoju socio-emocionalnih kompetencija u školskom okruženju
 

Projekt Erasmus + Hand in Hand: Socijalne i emocionalne vještine za tolerantna i nediskriminativna društva  izvodi se u partnerstvu pet europskih zemalja i ima za cilj razviti, primijeniti i vrednovati programe razvoja socio-emocionalnih kompetencija za nastavnike, stručne suradnike i ravnatelje. 
 

Socio-emocionalne kompetencije su sklop vještina koje omogućuju osobi da prepozna vlastite emocije i njima upravlja, uvažava perspektivu drugih, ostvaruje kvalitetne međuljudske odnose, odgovorno donosi odluke i učinkovito se nosi s izazovnim situacijama. Istraživanja pokazuju da djeca, koja su usvojila socio-emocionalne kompetencije, imaju bolji obrazovni uspjeh, bolje mentalno zdravlje i odnose s vršnjacima, te da su sklonija pomoći drugima. Primjenjujući pristup čitave škole, ovaj projekt prepoznaje da je za razvoj socio-emocionalnih kompetencija učenika presudno podržavajuće školsko ozračje u kojem se svi oni koji  u školi rade, uče i poučavaju osjećaju dobro, povezano i prihvaćeno. Preduvjet za takvo ozračje su dobre socio-emocionalne kompetencije nastavnika i stručnih suradnika, kako za njihovu osobnu dobrobit i konstruktivno nošenje sa stresom, tako i za razvoj ovih vještina kod učenika.Na radionici sudjetovale su:

  • dr. sc. Iris Marušić
  • dr. sc. Ivana Jugović

Sudionicima radionice Iris Marušić i Ivana Jugović ukratko su predstavile programe za osnaživanje socio-emocionalnih kompetencija u školskom kontekstu. Glavni dio radionice bila je posvećena iskustvenom učenju, pri čemu su sudionici imali prilike sami sudjelovati u praktičnim aktivnostima usmjerenima na razvoj svijesti o sebi, empatije te odnosa s drugima, a koje čine okosnicu programa za učitelje i stručne suradnike.  Na temelju vlastitih iskustava s radionica koje su vodile i reakcija nastavnika koji su u njima sudjelovali opisali su mogućnost primjene ovakvih aktivnosti u našim školama.

Predavanje je bilo namijenjeno pedagoškim djelatnicima koji rade u vrtićima, školama i drugim institucijama koje se bave odgojem i obrazovanjem djece i mladih.