PREDSTAVLJANJE SABRANIH DJELA VIKTORA VIDE

Europski dom Zagreb organizirao je predstavljanje  Sabranih djela Viktora Vide

 Izdanje su predstavili: mr. sc. Zorka Zane & dr. sc. Josip Gjurović.

 O životu i djelu Viktora Vide govorili su akademik Tonko Maroević, akademik Zvonimir Mrkonjić i profesor Željko Brguljan

Predstavljanje je održano u četvrtak, 14. lipnja 2012. u 19:00 satiu Europskom domu Zagreb, Jurišićeva 1/I

Ova tribina je organizirana u suradnji sa Hrvatskom bratovštinom Bokeljska mornarica 809 Zagreb i  Dora Krupićeva d.o.o.