PREDSTAVLJANJE KNJIGE: KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE

Europski dom Zagreb, Europski pokret Hrvatska u suradnji sa Tehničkim veleučilištem u Zagrebu pozivaju Vas na predstavljanje knjige pod nazivom “Komunikacijske vještine”.

Autor knjige je gosp. Petar Jandrić.

Navedenu knjigu će predstaviti: dr.sc. Slavica Ćosović Bajić – izv.prof.,dekanica Tehničkog veleučilište u Zagrebu i Predsjednica Vijeća veleučilišta i visokih škola; dr.sc. Dubravka Crnojević Carić – docentica-Akademija dramske umjetnosti – recenzentica; dr.sc. Damir Boras – red.prof., dekan Filozofskog fakulteta u Zagrebu, recenzent i dr.sc. Petar Jandrić – viši predavač Tehničko veleučilište u Zagrebu.

Promocija knjige održati će se u četvrtak, 04. listopada 2012. sa početkom u 12.00 sati u Europskom domu Zagreb, Jurišićeva 1/1.

Dobrodošli!