OKRUGLI STOL: MLADI – KLJUČ BUDUĆNOSTI HRVATSKE I EUROPE

Europskog pokreta HrvatskaEuropskog doma Zagreb i JEF Hrvatska (Mladi europski federalisti) Vas pozivaju na okrugli stol pod nazivom: Mladi, ključ budućnosti Hrvatske i Europe koji će se održati u ponedjeljak, 18. ožujka 2013. godine u 11 sati u Europskom domu Zagreb, Jurišićeva 1/I.

Cilj okruglog stola je dijalog predstavnika: vlade, neprofitnih organizacija, poslodavaca i mladih u ostvarivanju napretka, osnaživanja mlade generacije i pronalaženju rješenja.

Uvodničari na okruglom stolu biti će: gđa Maja Sporiš, zamjenica ministrice – Ministarstvo socijalne politike i mladih; gosp. Daniel Hinšt, viši savjetnik za međunarodnu suradnju u području usluga – Ministarstvo gospodarstva; gđa Morana Müller, voditeljica službe za politike zapošljavanja – Ministarstvo rada i mirovinskog  sustava; gosp. Nikola Buković, programski koordinator – Mreža mladih Hrvatska; gđa Aleksandra Štenglstručna savjetnica u Odjelu posredovanja i mjera aktivne politike zapošljavanja – Hrvatski zavod za zapošljavanje; gosp. Marko Boko, predsjednik – JEF – Hrvatska i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta*.

Europski pokret Hrvatska kroz krovnu organizaciju Međunarodnog europskog pokreta direktno je uključen u Savez Europske godine građana 2013., koja ima za cilj pokretanje građanskog društva sa svrhom dijaloga i debata o rješavanju najvećih problema društva.

 Dobrodošli!