OKRUGLI STOL: BUDUĆNOST JAVNE UPRAVE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Europski dom ZAgreb je u suradnji sa Chevening Alumni Hrvatska, Britansko veleposlanstvo Zagreb organizirao okrugli stol na temu:  “Budućnost javne uprave u Republici Hrvatskoj”

Na okruglom stolu izlagali su: gosp. Arsen Bauk – Ministar uprave, doc.dr.sc. Anamarija Musa – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i gosp. Vilim Ribić – Matica hrvatskih sindikata. Moderator okruglog stola biti će gđa Ljubica Petrovic – članica Upravnog odbora Chevening Alumni Hrvatska.

Okrugli stol je održan u srijedu, 20. lipnja 2012.g. sa početkom u 18.00 sati u Europskom domu Zagreb, Jurišićeva 1/1, dvorana Bruxelles.