Održano Vijeće za suradnju Europske unije i Kazahstana

Vijeće za suradnju između EU-a i Kazahstana održalo je svoj sedamnaesti sastanak u ponedjeljak, 20. siječnja 2020. u Bruxellesu.

„Vijeće za suradnju pozdravilo je danas odluku Vijeća za vanjske poslove o zaključenju Sporazuma o povećanom partnerstvu i suradnji između EU i Kazahstana (EPCA) potpisanog 2015. godine. Naš sporazum koji su sada ratificirale sve države članice EU-a i Europski parlament u potpunosti stupa na snagu 1. ožujka 2020. “

Gordan Grlić Radman, ministar vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske

Potpuna primjena EPCA-e omogućit će još bližu suradnju u područjima koja se dosad nisu privremeno primjenjivala, posebno u područjima koja spadaju u nadležnost država članica EU-a kao što su Zajednička vanjska i sigurnosna politika.

Vijeće za suradnju potvrdilo je uzajamnu predanost daljnjem jačanju bilateralnih odnosa, a EU se raduje prvom službenom posjetu predsjednika Tokajeva Bruxellesu sredinom veljače.

Razmatrana je uspješna provedba EPCA-e u brojnim područjima: uključujući trgovinu, okoliš i klimatske promjene, energiju, vladavinu zakona i pravosudnu suradnju.

Naglašavajući da je provedba novog Europskog zelenog sporazuma glavni prioritet, Vijeće za suradnju pozdravilo je nacionalnu strategiju Kazahstana koja teži zelenoj ekonomiji i njene ambiciozne ciljeve za energetiku 2050. prema kojima će se 50% proizvodnje električne energije dobivati iz obnovljivih izvora.

Vijeće za suradnju također je razgovaralo o važnosti dobrog upravljanja, promicanja i zaštite ljudskih prava i suradnje s civilnim društvom. EU je pozdravila najavu predsjednika Tokajeva o uvođenju novog zakona o javnom okupljanju i drugih koraka reforme, uključujući pojednostavljivanje procesa stvaranja političkih stranaka i dekriminalizacija članka 130. i članka 174. Kaznenog zakona. Pozdravljena je i namjera Kazahstana da pokrene postupke za pridruživanje Drugom neobaveznom protokolu Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima.

EU je čestitala Kazahstanu na ratifikaciji sporazuma s Vijećem Europe o imunitetima i povlasticama predstavnika Grupe država protiv korupcije (GRECO), tijela za nadzor korupcije Vijeća Europe. Vijeće za suradnju pozdravilo je nedavna pozitivna kretanja u regionalnoj suradnji Srednje Azije. EU se zahvalila Kazahstanu na aktivnoj ulozi u promicanju mira, stabilnosti i sigurnosti u široj regiji, uključujući Afganistan. Također se razgovaralo o regionalnoj sigurnosti, uključujući upravljanje granicama, borbu protiv terorizma i borbu protiv trgovine drogom.

Vijećem za suradnju predsjedao je Gordan Grlić Radman, ministar vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske. Delegaciju Kazahstana predvodio je Mukhtar Tileuberdi, ministar vanjskih poslova Republike Kazahstan.

Na marginama Vijeća za suradnju, ministar vanjskih poslova Tileuberdi imao je bilateralni sastanak s visokim predstavnikom EU Josepom Borrellom, na kojem su razgovarali o odnosima EU i Kazahstana, kao i o regionalnim i međunarodnim događajima i suradnji.