Odlučujmo zajedno

Cilj ovog projekta je podići svijest mladih ljudi o ulozi udruga mladih u civilnom društvu. Projekt nastoji poboljšati vještine mladih u upravljanju nevladinim organizacijama i vođenju projekata, te im tako omogućiti da postanu uspješni sudionici civilnog društva koji će imati utjecaj u lokalnim zajednicama te priliku poboljšati svakodnevni život. Uz to, projekt će nastojati poboljšati znanje mladih o stvaranju politike, kako bi mogli preuzeti aktivnu ulogu u stvaranju politike koja se tiče mladih ljudi na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

Program je namijenjen mladima koji su aktivni u udrugama mladih, a koji žele poboljšati rad svoje organizacije i ojačati njenu prisutnost u javnosti. Cilj programa nije samo potaknuti mlade da se uključe u rad civilnog društva i politički život u Hrvatskoj, već i poboljšati njihovo razumijevanje napetosti, prilika i izazova koje donosi sve veća Europa. Posebna pažnja posvetit će se suradnji i umrežavanju, kao preduvjetima za jačanje sektora mladih u Hrvatskoj.

Glavni ciljevi projekta:

  • Obrazovanje i trening o ideji i primjeni “građanstva”;
  • Jačanje mladeškog nevladinog sektora u Hrvatskoj putem treninga o upravljanju i radu nevladinih organizacija te općenito poticanjem umrežavanja i suradnje;
  • Obrazovanje mladih o stvaranju politike na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, te na razini Europe;
  • Podizanje svijesti među onima koji stvaraju politiku o potrebi za aktivno uključivanje mladih u stvaranje politike i obrazovanje vezano uz rad potonjih;
  • Poticanje mladih da se uključe u stvaranje politike na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini;

Sektor mladih u Hrvatskoj još uvijek nije dovoljno aktivan i prisutan na javnoj sceni. Iako postoji određeni broj registriranih mladeških nevladinih organizacija, samo ih je nekoliko stvarno aktivno, a većina ih je prilično mala. Među “aktivnim” mladeškim nevladinim organizacijama ustanovljena je potreba za “sručnom obukom”, s ciljem poboljšanja njihovog rada te kako bi stekli priznanje među onima koji stvaraju politiku i širom javnosti.

Općenito govoreći, mladi ljudi u Hrvatskoj vrlo su skeptični o mogućem utjecaju koji bi mogli imati na javni život u Hrvatskoj, a posebice unutar nevladinog sektora. Većina ih ima osjećaj da ih “nitko ne sluša”te se stoga ne žele u potpunosti posvetiti radu u nevladinoj organizaciji. Međutim, nevladine organizacije iznimno su važne za dobro funkcioniranje demokratske države. Zbog toga će projekt početi s “podizanjem samopouzdanja”, tako što će se izabrati nekoliko informativnih slučajeva iz Hrvatske i inozemstva, koji će biti usredotočeni na trenutnu ulogu i važnost civilnog društva. Predstavit će se te će se razgovarati o slučajevima koji će pokazati kako su mladeške nevladine organizacije uspjele (ili nisu uspjele) dovesti do promjene u određenim situacijama i na koji način su to učinile.
Pojam građanstva iznimno je važan za sve što smo već spomenuli, s obzirom da je to jedan od stupova demokracije. Posebna pažnja bit će usmjerena na primjenu građanstva: prava i dužnosti svake osobe u demokratskom društvu.

Mladi ljudi mogu se aktivno uključiti u civilno društvo prije svega kroz rad u udrugama mladih. Sektor mladih u Hrvatskoj slab je upravo zbog nedostatka znanja o upravljanju nevladinim organizacijama te vođenju projekata, kao i zbog nedostatka (prave) suradnje i umrežavanja. Zbog toga će se poseban naglasak staviti na trening, kako bi udrugama mladih pomogli da postanu stručniji, bolje organizirani unutar sektora mladih i samim time bolje organizirani na hrvatskoj javnoj i političkoj sceni.

Na kraju je potrebno napomenuti da mladi Hrvati nisu dovoljno aktivni niti u stvaranju politike koja se tiče mladih u Hrvatskoj. Uz već navedene razloge, dodatni razlog je taj što oni koji stvaraju politiku nisu upoznati s konceptom aktivnog sudjelovanja mladih ljudi u samom stvaranju politike.
Rezultat projekta biti će stoga obrazovanje onih koji stvaraju politiku, kao i mladih, a kako bi se poboljšalo aktivno sudjelovanje mladih u stvaranju politike koja se tiče mladih na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

Priloženi dokument: ODLUCUJMO ZAJEDNO opis projekta.doc