OD POLJA DO TANJURA – SIGURNA HRANA ZA EUROPSKE POTROŠAČE

Sigurnost hrane jedan je od prioriteta u Europi. Zahtjevna pravila Europske unije dodatno su postrožena od 2000. godine kako bi se osiguralo da europska hrana bude iznimno sigurna. Novi pristup potpuno je integriran: stočna hrana i hrana pažljivo se prate od polja do tanjura. Tijela Europske unije pažljivo ocjenjuju rizik i uvijek traže najbolje moguće znanstvene savjete prije nego što zabrane ili odobre bilo koji proizvod, sastojak, dodatak ili GMO. To se odnosi na svu stočnu hranu i hranu, bez obzira na to dolazi li iz Europske unije ili izvan nje.

Priloženi dokument: OD POLJA DO TANJURA.pdf