O PRAVU TRŽIŠNOG NATJECANJA I AGENCIJI ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

Svrha brošure je informirati poslovnu zajednicu i ostale kompetentne instutucije o osnovnim odredbama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja kao i ulozi i djelokrugu rada Agencije.

Brošura je napravljena u sklopu projekta CARDS 2003 “Daljnje jačanje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja i provedba prava i politike tržišnog natjecanja”.

Priloženi dokument: KNJIGA – CRO.pdf