NATJECANJE EUROPA U ŠKOLI 2008./2009

Europska unija proglasila je 2008. godinu Europskom godinom interkulturalnog dijaloga. Dijalog je zadatak za sve građane Europe kao zajednički program. Internetsko natjecanje „Europski dijalog“, provodi Centar za Europsku edukaciju, i element je aktivnosti Savezne Republike Njemačke koordinirane Ministarstvom obitelji, starijih, žena i mladeži i podupirano od strane Savezne vlade Republike Njemačke i Europske unije. Natjecanje “Europski dijalog“ provodi se u školskoj godini 2008./2009.po drugi puta.
Internetsko natjecanje Europski dijalog
•podiže zanimanje za interkulturalni dijalog kao predmet razgovora u razredu;
•pospješuje razmjenu i međunacionalnu suradnju u Europskim školskim projektima;
•pridonosi primjeni i produbljenju dijaloga te interkulturalnog učenja u praksi;
•učinkovito podupire školske razmjene i partnerstva;
•pospješuje razumno korištenje informacija i komunikacijskih tehnologija.

Zadaci
Zadatak je razviti internetsku stranicu koja razmatra jedan ili više strana zadanih ciljeva. Internetska stranica mora biti rezultat vidljive kooperacije među projektnim grupama koje se sastoje od 3 radne školske grupe iz 3 europske zemlje. Grupe mogu izabrati bilo koji jezik za svoje projekte, ali svaki sažeti pregled rezultata mora biti na engleskom. Internetska stranica će biti predstavljena od strane sudionika.

Tema ovogodišnjeg natjecanja je: Razmjena različitosti
Internetsko natjecanje Europski dijalog namjenjeno je da podupre načine interkulturalnog dijaloga u školskim projektima. Projekt nudi prostor učesnicima da govore jedni drugima, da slušaju jedni druge, izmjenjuju ideje i unapređuju razumijevanje, preispituju načine mišljenja i otkrivaju i dijele vrijednosti i uvjerenja. Zapis tijeka dijaloga trebao bi biti integralni dio zadatka.
Projekt se treba usmjeriti na određenu i jasno definiranu temu. Mogu se istražiti politički, socijalni, ekonomski, jezični ili ekološki problemi, ali isto tako etičke i religiozne teme.

Uvjeti sudjelovanja
Sve vrste škola (osim sveučilišta) iz zemalja članica EU ili zemalja koje surađuju sa EU mogu sudjelovati u Internetskom natjecanju „Europski dijalog“. Sudionici su timovi (razredi ili radne grupe, ne pojedinci) koji rade zajedno u školi ili izvan škole te moraju imati minimalno 9 godina. Tim treba ispravnu e-mail adresu za komunikaciju.

Pronalaženje partnera
Sve škole voljne sudjelovati u natječaju trebaju se registrirati u online bazu podataka i omogućiti sve potrebne informacije za pronalazak partnera i timski rad na projektu. Baza podataka dostupna je samo onim školama koje su se registrirale za pronalazak 2 projektna partnera – ostali posjetitelji stranice nemaju pristup podacima.

Cilj je uspostaviti Europsku projektnu grupu koju čine 3 škole iz različitih zemalja Europe. Već postojeća školska partnerstva mogu se nadopuniti registracijom još najviše 3 partnerske škole u isto vrijeme i tako formirati Europsku projektnu grupu.

Nagrade
Svi sudionici natjecanja će biti ocijenjivani u dvije faze. Nakon početnog glasovanja među sudionicima, međunarodni žiri stručnjaka će proglasiti najbolje projektne rezultate. Nagrade za pobjednike su od 150 do 750 eura po timu. Ukupno, osigurano je 5000 eura za 4 projektnih grupa (12 škola). Na kraju, svaka grupa koje prezentira rezultate dobit će diplomu
Priloženi dokument: Nagrada_Internet_2009[1].doc