NATAŠA OWENS IZABRANA ZA POTPREDSJEDNICU MEĐUNARODNOG EUROPSKOG POKRETA

Nataša Owens, predsjednica Europskog pokreta Hrvatska i Europskog doma Zagreb izabrana je drugi put u Bruxellesu na godišnjoj skupštini Međunarodnog europskog pokreta (EMI – European Movement International) za potpredsjednicu ove međunarodne organizacije koja okuplja vodeće europske organizacije civilnog društva, sindikate i europske političke stranke. Za predsjednicu EMI-a  u idućem razdoblju izabrana je bugarska eurozastupnica sa mandatom u Europskom Parlamentu gđa Eva Maydell.

Za potpredsjednike EMI-a uz Natašu Owens iz Hrvatske izabrani su Anna Widegren, Federica Sabbati, Brando Benifei, Bernd Hüttemann i Yves Bertoncini.

Novo vodstvo Međunarodnog europskog pokreta je postralo raznolikije, zastupljene su različite kulture, jezici i različite profesije.

„Velika mi je čast što sam i u ovom mandatu izabrana za potpredsjednicu najstarije međunarodne proeuropske organizacije s najbrojnijom mrežom članica u Europi. To je veliko priznanje Europskom pokretu Hrvatska jer civilno društvo treba imati važnu ulogu u promicanju europskih ideala jedinstva i raznolikosti  izjavila je Nataša Owens, potpredsjednica Međunarodnog europskog pokreta i predsjednica Europskog pokreta Hrvatska.

 

***

Međunarodni europski pokret (EMI) je najveća paneuropska mreža proeuropskih organizacija. EMI je prisutan u više od 30 zemalja i obuhvaća 36 međunarodna udruženja, okupljajući europsko civilno društvo, sindikate, nevladine organizacije, političke stranke, lokalne vlasti i akademske zajednice. Organizacija je osnovana prije gotovo 70 godina, kontinuirano se zalaže za europsku suradnju i integraciju na načelima mira, demokracije, slobode, solidarnosti, jednakosti, pravde i poštivanja ljudskih prava i vladavine prava.

Europski pokret Hrvatska i Europski dom Zagreb djeluju na području informiranja i promoviranja europske ideje, sustava vrijednosti i civilizacijskih standarda ujedinjene Europe, te su vodeće nevladine udruge za promociju europskih integracija, međunarodnih odnosa i kulture. U svim ovim područjima Europski pokret Hrvatska i Europski dom Zagreb djeluju samostalno ili u suradnji sa europski orijentiranim udrugama i institucijama u Republici  Hrvatskoj i Europi. EPH i EDZ djeluju u Europi kroz svoju krovnu udrugu – Međunarodni europski pokret.