MNOGO JEZIKA, JEDNA OBITELJ

Iako predana integraciji na europskoj razini, EU promiče jezične i kulturne raznolikosti svojih naroda. To čini promičući podučavanje i učenje njihovih jezika, uključujući manjinske i regionalne jezike. Europska unija u novom Akcijskom planu ističe ambiciozan cilj koji predviđa da se najveći mogući broj stanovnika Unije služi barem jednim jezikom uz materinji, a u idealnoj situaciji i dvama dodatnim jezicima.

Europska unija kao organizacija trenutačno rabi 20 službenih jezika jer u stvarnoj demokraciji zakoni koje Unija primjenjuje moraju biti razumljivi svim njezinim građanima. Ne smije postojati nikakva diskriminacija, na primjer u načinu na koji se s ljudima postupa u velikim i malim državama. Pri obraćanju institucijama EU-a svi građani i njihovi izabrani predstavnici u Europskom parlamentu imaju pravo rabiti vlastiti nacionalni jezik.

Priloženi dokument: knjiga – mnogo jezika, jedna obitelj.pdf