KREATIVNA MULTIMEDIJALNA RADIONICA ZA DJECU „ISTRAŽIVANJE PROSTORA“

Europski pokret Hrvatska i Europski dom Zagreb povodom obilježavanja Dana Europe i Europske  godine kulturne baštine organizirali su dana 10. svibnja 2018. g  kreativnu multimedijalna  radionica za  djecu pod nazivom

„Istraživanje prostora“

Radionica je bila namijenjena učenicima završnih razreda osnovnih škola i gimnazijalcima te je koncipirana kako bi ih potakla da na pragu (izazovnog i nepredvidivog) životnog puta vlastite individualizacije  počnu istraživati svoj unutarnji psihički prostor i mogućnosti izražavanja sadržaja tog svog prostora na autentičan način te i da pritom osvijeste  u kojoj mjeri vlastitim (ne)izražavanjem utječu na „vanjski“ prostor (i sve ono s čime u tom prostoru ostvaruju interakciju.) 

Kroz analizu vrijednih umjetničkih djela s područja slikarstva, kiparstava, fotografije, filma/videa, glazbe i posebice arhitekture, refleksiju i dijalog te realizaciju vlastitog likovnog rada djeca su bila potaknuta na istraživanje doživljaja vlastitog unutarnjeg i prostora koji nas okružuje.

Također smo usporedili vrijedna ostvarenja europske i svjetske kulturne baštine, posebice arhitektonska djela sa  osobitostima i  neobičnostima koje susrećemo u prirodi te pokušali zamisliti  načine na koje biljni, životinjski i svijet elementarnih pojava doživljava pojam prostora.

Tijekom radionice djeca su bila potaknuta da uoče koliko je i prilikom stvaranja  i/ili korištenja/ doživljavanja vrijednog arhitektonskog djela , i u životu svakoga od nas važna  svijest o kvaliteti i namjeni unutarnjeg/ vanjskog prostora i važnosti mjesta gdje se ta dva prostora susreću tj. razdvajaju.

Usporediti smo načine na koje arhitektonski oblici definiraju granice prostora  jedne građevine s kvalitetom prostora i granica tog prostora koje oblikuje priroda  te što svatko od nas čini sa svojim vlastitim životnim prostorom i koliko vješto, odgovorno i maštovito to činimo. Usmjeravajući im pažnju na  primjere iz arhitekture, biljnog i životinjskog svijeta i glazbe djeca su bila pozvana da  identificiraju obrasce korištenja prostora  koji su  poželjni i primjenjivi te kao takvi mogu biti prepoznati i preuzeti  kao održivi model za skladno funkcioniranje u svakodnevnom životu. Te da  kroz svijest o vlastitom ali i okolnom  prostoru,  poštujući granice  svog/tuđeg prostora, otkrivaju  poetiku  i izazove  tog dinamičnog odnosa.

Istraživali smo važnost i obilježja prostora i granica u arhitekturi , vlastitoj osobnosti te prostora prazne površine papira/platna koji će ispuniti prepoznatim sadržajima svog unutarnjeg prostora.

Kroz kreativni proces bili su suočeni sa izazovom koji pred nas stavlja bilo koji  prostor koji je po samoj svojoj prirodi uvijek praznina i koji nam, (ne)ovisno o karakteru granica koje ga  (ne) određuju,  uvijek nudi mogućnost da ga svojom osobnošću i jedinstvenom energijom ispunimo i odredimo na sebi svojstven i neponovljiv način.

Djeca su kroz susret sa vrijednim umjetničkim ostvarenjima nastalim na tlu Europe  ali i iz riznice svjetske kulturne baštine istražili  ideju i multidimenzionalnu  pojavnost pojma „prostor“ te kroz vlastiti likovni rad  izraziti svoj autentični doživljaj navedene teme.

Voditeljica ove kreativne radionice bila je mr.sc. Dubravka Buntić, akad. slikarica/art terap.