KONCERT: BILO KUDA LJUBAV SVUDA

Europski dom Zagreb & Collegium Hergešić & Pjevački zbor Medvešćak održali su koncert dana 13. veljače 2012.g. sa početkom u 18.00 sati.

Na koncertu je nastupio Pjevački zbor Medvešćak sa voditeljicom Nevenkom Ilić.

Dobrodošli!