KOLOKVIJ-RADIONICA: ZNANOST I TEHNOLOGIJA

Obaviješteni (putem video-intervjua Glavnog pregovarača g. Vladimira Drobnjaka) o procesu pregovaranja, dosad obavljenom poslu, izazovima i preprekama koje nam, kao državi i društvu, stoje na putu uspješnog okončanja pregovora do kraja 2009.;
Raspravljajući o pripravnosti, izazovima, mogućnostima i rizicima koje hrvatskoj znanosti, istraživanjima i razvoju i njegovim dionicima donosi uključivanje u obrazovni, istraživački i razvojni sustav Europske unije;
Uvjereni kako se hrvatsko „društvo znanja“ ne može graditi na prigodnim političkim parolama, već na sustavnom stvaranja temeljnih pretpostavki za dugoročni razvoj takvog društva: kvalitetno obrazovanje na svim razinama; poticanje i prikladno nagrađivanje (financijsko i simbolično) istraživačke izvrsnosti, radinosti i odgovornosti; stvaranje pozitivne političke, društvene i kulturne klime za znanstvena istraživanja i natjecanja; usvajanje međunarodnih standarda i mjerila za vrednovanje znanstvenih postignuća itd.;

Priloženi dokument: EU4U (3) ZNANOST I TEHNOLOGIJA zaključci (2).doc