KOLOKVIJ-RADIONICA: LOKALNA SAMOUPRAVA

Obaviješteni (putem video-intervjua Glavnog pregovarača g. Vladimira Drobnjaka) o procesu pregovaranja, dosad obavljenom poslu, izazovima i preprekama koje nam, kao državi i društvu, stoje na putu uspješnog okončanja pregovora do kraja 2009. godine i poželjnog priključenja Europskoj uniji 2011. godine;
Smatrajući da jedinice lokalne i područne samouprave nisu samo temelj državne i društvene organizacije i osnovica demokratskog sustava, već su temelj svekolikog društvenog života i osjećaja zavičajne pripadnosti, pa i prava svakog čovjeka i građanina na zavičaj;

Priloženi dokument: EU4U (8) LOKALNA SAMOUPRAVA zaključci.doc