Kod kuće, na poslu, u školi… – nova digitalna publikacija o životu u Europi

… postoje velike razlike u životima žena i muškaraca u Europi, ali postoje i neke sličnosti. Ova digitalna publikacija, Život žena i muškaraca u Europi – Statistički portret, nastoji usporediti žene i muškarce u njihovu svakodnevnom životu. Ona također pokazuje koliko je sličan ili različit svakodnevni život žena i muškaraca u raznim europskim zemljama.

Ova publikacija ima tri poglavlja:

  • Život, odrastanje, starenje… Ovo poglavlje usredotočuje se na demografiju i zdravlje, uključujući, na primjer, podatke o očekivanom trajanju života, samohranim majkama i očevima te o tome kako doživljavamo vlastito zdravlje. Ovo poglavlje također pokazuje da su, unatoč našim razlikama, i žene i muškarci podjednako zadovoljni svojim životima.
  • Učenje, rad, zarađivanje… Ovo poglavlje sadržava podatke o razinama obrazovanja, usklađivanju obiteljskog života i posla, radu s punim ili nepunim radnim vremenom, razlici u primanjima ovisno o spolu, ženskim i muškim rukovoditeljima itd. Ono ne otkriva samo strukturne razlike nego i nejednakosti između žena i muškaraca.
  • Prehrana, kupovanje, internet, druženje… Ovo poglavlje bavi se prehranom i društvenim navikama, hobijima i aktivnošću na internetu, uključujući, na primjer, podatke o konzumaciji duhanskih proizvoda i alkohola, indeksu tjelesne mase, odlascima u kino, posjete društvenim mrežama te kupovanju putem interneta. Posljednji dio posvećen je skrbi o djeci, kućanskim poslovima i kuhanju.

Ova digitalna publikacija sadržava kratke tekstove, interaktivne vizualizacijske alate, infografike, slike itd. Proizveo ju je Eurostat u suradnji s nacionalnim statističkim uredima država članica EU-a i zemljama EFTE te je dostupna na većini službenih jezika tih zemalja.

Digitalnu publikaciju možete pogledati na linku: https://www.dzs.hr/womenmen/