JEF

JEF (Mladi europski federalisti) nevladina je, transnacionalna i politička organizacija sa preko 30 000 članova u 30 europskih zemalja.

Glavna ideja JEF-a jest ujedinjena i federalna Europa, bazirana na vrijednostima mira, demokracije te vladavine prava. Isto tako, JEF zagovara i podizanje svijesti o Europi te kreiranje stabilne platforme za debatu mladih europljana.

Što se pak strukture JEF-a tiče, organiziran je na principu podjele na lokalne, regionalne te nacionalne sekcije. Predstavnici nacionalnih sekcija ujedno su i članovi Federal Committeea, a Federal Committee izabire članove Executive Bureaua, koji se sastoji od četiri člana te blagajnika i glavnog tajnika.

Svaka JEF sekcija, bila ona lokalna, regionalna ili nacionalna ima potpunu autonomiju u odnosu spram JEF-a Europe. Na tom principu djeluje i JEF Hrvatska i to uvelike pridonosi slobodi u radu te produktivnosti sekcije.

Unatoč autonomiji sekcije, aktivnosti koje provodi JEF Hrvatska često su vezane uz aktivnosti JEF-a Europe, a kao najbolji primjer toga valja spomenuti Free Belarus akciju. Free Belarus transnacionalna je i javna akcija koja se održava svake godine 18. ožujka, na dan kada je Aleksandar Lukašenko 2006. godine po treći puta izabran za predsjednika. Svim bitnijim i većim spomenicima u gradovima diljem Europe i svijeta tu noć simbolički se vežu usta, kako bi se ukazalo na nedostatak građanskih sloboda u Bjelorusiji, ali i ljudskih prava općenito.

Isto tako, JEF Hrvatska provodi i niz drugih aktivnosti, poput obilježavanja Dana Europe i Visa Free akcije, a naši članovi redovni su participanti i brojnih međunarodnih JEF seminara, od kojih će jedan takav ugostiti i JEF Hrvatska u listopadu 2012. godine.

Za više informacija obratite nam se na croatia@jef.eu ili 091 739 71 10, a možete nas pratiti i na Facebooku na stranici www.facebook.com/JEF.Hrvatska.