Hrvatska i Europa

Euroteka – 27.03.2002.

Europski pokret Hrvatske i Europski dom Zagreb kao dvije nevladine i nestranacke udruge, punopravne clanice pripadajucih europskih organizacija European Movement International i International Federation of Europe Houses (FIME), u takvim okolnosti, polazeci od svojih programskih nacela, hrvatskoj javnosti zele ponuditi sazet prikaz perspektive i prepreka europskoj integraciji Hrvatske. Proturjecnosti izmedu emocionalnog nacionalnog naboja, pragmatskih interesa dnevne politike i realnih interesa javnosti da bude ukljucena u siri proces europskog povezivanja vidjeli smo kao prostor za izradu sazete sektorske analize temeljnih cimbenika europskog identiteta i europske perspektive Hrvatske.
AUTORI i TEME: Marija Pejcinovic – povijet europske integracije, Ljubomir Cucic – EU nakon rata u bivsoj YU, Slaven Letica – preferencije stanovnistva, Josip Zupanov – nesporazumi HR-EU, Vjekoslav Cvrlje – kulturno-civilizacijska pripadnost Hrvatske, Franjo Zenko – liberalna demokracija, Dusan Bilandzic – smjena vlasti, Stjepan Zdunic – integracijski procesi, Radovan Vukadinovic – dejtonski kontekst, Anton Tus – obrambeni i sigurnosni aspekti, Davor Rodin – obrazovni sustav, Vlado Puljiz – socijalna politika, Zvonimir Baletic – Zagreb u Europi, Krsto Cviic – srednja Europa, Mladen Andrlic – aktualni problemi, Visnja Samardzija – perspektive prikljucenja, Sinisa Rodin – regulacija clanstva u nadnacionalnim organizacijama.