HIMNA EUROPSKE UNIJE – ODA RADOSTI

Baš kao i zastavu, Vijeće Europe i EU dijele i himnu. Naime, Oda radosti – završni dio Beethovenove Devete simfonije prvotno je 1972. godine prihvaćena kao himna Vijeća Europe. Tu je čuvenu skladbu 1985. i EU prihvatila za himnu Europe, kojom je prilikom upućen i poziv čuvenome dirigentu Herbertu von Karajanu da glazbeno aranžira Odu. Himna EU ne zamjenjuje nacionalnu himnu zemalja članica već slavi zajedničke vrijednosti europskih zemalja i simbolizira ideju mira, slobode i solidarnosti u Europi.