Events > EU Spikaonica vol. 4: MLADI vs. IZBORI

Event Details:

  • 29th April 2021
  • 11AM
  • Zoom Meeting
  • Prijava

EU Spikaonica vol. 4: MLADI vs. IZBORI

PRIJAVITE SE OVDJE

Cilj projekta EU Spikaonica je informirati i educirati mlade o važnosti promicanja europskih ideja, a time i političke participacije mladih. Projekt EU Spikaonica pokrenut je od strane Europskog doma Zagreb, Europskog pokreta Hrvatska i Hrvatskog Debatnog Društva kako bi mlade u Hrvatskoj pobliže upoznali sa Ciljevima i Strategijom za mlade Europske Unije.

Strategija EU za mlade usredotočuje se na tri pojma: angažiranje, povezivanje, osnaživanje. Angažiranje kao ključan pojam u Strategiji za mlade EU usmjereno je ka značajnom građanskom, ekonomskom, socijalnom, kulturnom i političkom sudjelovanju mladih.

Govornici webinara su:

  • Anja Gvozdanović – znanstvena suradnica, Institut za društvena istraživanja
  • Nikola Baketa – poslijedoktorand, Institut za društvena istraživanja
  • Tanja Herceg – predsjednica u prošlom mandatu, Savjet za mlade Vlade RH
  • Pavao Škoko Gavranović – predsjednik, Vijeće mjesnog odbora Janko Matko

Srednjoškolci, studenti, mladi i učitelji UKLJUČITE SE! 

Find out more about this event:

Bez komentara

Your email will not be published
Cancel reply