EUROPSKI KLUB MLADIH 2011.

Europski dom Zagreb posvećuje osobitu važnost radu s volonterima (učenicima srednjih i visokih škola) u osmišljavanju i provođenju projekata za mlade na nivou Grada Zagreba, Republike Hrvatske i međunarodnih odnosa. Europski klub mladih i Mladi Europski federalisti su i ove godine sudjelovali u svim aktivnostima proslave Dana Europe.

Europski dom Zagreb je u suradnji sa Poljskom fondacijom Robert Schuman u Varšavi  sudjelovao na projekt pod nazivom „We are EuropeansBringing South Eastern Europe to the European Union“. Projekt je bio namijenjen mladima i njihovom multikultularnom povezivanju. Projekt je provodio Europski dom Zagreb u suradnji s Europskim klubom mladih, a njihovi predstavnici su bili Boris Šurija – Filozofski fakultet u Zagrebu i Nika Misija – Pravni fakultet  u Zagrebu.

Na nivou europskog projekta „Mi smo Europljani“, određeni su sudionici projekta iz zemalja jugoistočne Europe. Ideja projekta je da dvije paralelne europske ture omoguće sudionicima jugoistočne Europe direktan kontakt sa lokalnim građanstvom u zemljama članicama Europske unije. Kroz kulturna događanja, susrete u školama i događanjima na ulicama gradova sudionici će biti omogućena komunikacije (dijalog). Drugi središnji aspekt projekta bila je distribucija informacija o događanjima kroz različite komunikacijske kanale. Putovanje je trajalo 17 dana u travnju i svibnju 2011. godine. Europski dom Zagreb – Europski klub mladih je dobio pohvalu za dobru pripremu na projektu.

Predstavnici Europskog doma Zagreb Boris Šurija i Nika Misija završili su putovanje i prezentaciju Hrvatske i  Zagreba 9. svibnja na Dan Europe na Varšavskoj paradi.