Europska unija u 10 lekcija

Euroteka – 27.03.2002.

Prema ugovoru iz Maaastrichta, Europska unija je pothvat kojemu će se pridružiti sve države Europe. Države članice i države koje žele pristupiti Uniji moraju zajedno naći odgovor na novo pitanje: kako se Unija moze proširiti? Njene su institucije koncipirane za malen broj država, a da se time ne smanji njezina sposobnost odlučivanja i njezin politicki identitet. Kako se moze očekivati volja za zajedništvom, za – kako se izrazio

Jacques Delors – “affectio societatis”, koja ce različitim narodima dati snagu da dio svoga suvereniteta prenesu na Uniju?

Bilo bi paradoksalno da istodobno kada Unija pokazuje djelotvornost, snagu i povezanost, sve to bude ugroženo pristupom novih članica. Ta se opasnost ne moze zanijekati, ali ne smije je se uvelicati. Takvo razmisljanje ne smije ni u kojem slucaju dovesti do toga da se Unija ogranici na samu sebe. Zajednička postignuća prisiljavaju svaku državu, koja želi postati članicom Unije da prihvati postojece pravne propise Unije te da, po isteku ugovorenog prijelaznog razdoblja, sudjeluje u zajedničkim politikama Unije. Po svakodnevnoj praksi primjene jedinstvenih pravila i nacina ponasanja, Unija se od samih pocetaka razlikuje od drugih klasicnih saveza država.