#EUmit: Europska unija uvela je opasne žarulje! Činjenica: Pogrešno.

#EUmit: Europska unija uvela je opasne žarulje!
Činjenica: Pogrešno.

Promjena nije novost i provedena je postupno
Tijekom njemačkog predsjedanja EU-om, kada je potreba za štednjom energije, smanjenjem emisija stakleničkih plinova i borbom za zaštitu okoliša naglašena kao jedan od ključnih prioriteta, dogovorena je priprema prijedloga “zahtjevnih kriterija učinkovitosti žarulja” (veljača 2007.).

Nakon toga, u proljeće 2007. godine, Europsko vijeće jednoglasno je od Europske komisije zatražilo pripremu prijedloga za strože kriterije učinkovitosti žarulja i općenito rasvjete u domaćinstvima, s rokom do 2009. (zaključci Vijeća od 9. 3. 2007.: http://register.consilium.europa.eu/pdf/de/07/st07/st07224.de07.pdfpretraživanje dostupnih prijevoda na prethodnoj povezniciDE••• Language icon EN), a u listopadu 2008. zatražena je priprema prijedloga za zabranu običnih žarulja.

Odbor Europskog parlamenta nije imao primjedbi tijekom rasprave u veljači 2009. godine, te je objavljena i rezolucija o zabrani (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P6-TA-2008-0033+0+DOC+WORD+V0//EN Language icon EN). U suštini, nakon donošenja novih zakonodavnih okvira na području EU-a zabranjeno je korištenje „starih“ verzija žarulja od 100 W i jačih te je uvedeno prijelazno razdoblje za uvođenje „zelenijih“ varijanti, s krajnjim ciljem ukidanja svih žarulja s prekomjernom

potrošnjom na tržištima EU-a.

Zašto zabrana?
Rasvjeta čini 20% ukupne energetske potrošnje prosječnog domaćinstva. Procjenjuje se da bi se zamjenom klasičnih žarulja LED tehnologijom ili štednim žaruljama godišnje moglo uštedjeti 40 milijardi kWh, što je usporedivo s godišnjom potrošnjom države poput Rumunjske. Štoviše, Europska komisija procjenjuje da to znači da će se do 2020. godine uštedjeti dovoljno energije za 11 milijuna domaćinstava te prosječno 25 eura godišnje po domaćinstvu.

Više izbora i konkurentni proizvodi

Zvuči paradoksalno, ali je istina – zabrana neučinkovite rasvjete znatno povećava ponudu koja je na raspolaganju potrošačima. Kao odgovor na potražnju za alternativama proizvođači već nude nove proizvode. Potrošači mogu birati između različitih tehnologija i proizvoda koji su znatno učinkovitiji (primjerice LED i halogenske rasvjete), omogućuju korištenje različitih boja pri osvjetljavanju te su u konačnici znatno jeftinija tehnologija.

Sigurnost i odlaganje u otpad

Novim pravilnicima pojednostavnjena su i objašnjenja na pakiranju, tako da potrošači sada imaju jasne informacije o vijeku trajanja žarulja, kvaliteti te načinu odlaganja u otpad.
Upute o informacijama na pakiranjima žarulja: http://ec.europa.eu/energy/lumen/doc/consumers-en.pdf Language icon EN
Neki proizvodi koriste elektroničke sklopove ili tehnologiju koja nije primjerena za odlaganje u kućanski otpad. Takvi proizvodi jasno su označeni, a potrošači, ovisno o državi članici, iskorišteni proizvod mogu vratiti prodavaču ili odnijeti u posebno opremljene centre za prikupljanje otpada takve vrste.
Potrebno je napomenuti kako je prilikom razbijanja nekih žarulja, npr. fluorescentnih, moguće rasipanje male količine žive. Ta se količina procjenjuje na približno pet miligrama, što je usporedivo s veličinom vrha kemijske olovke. Usporedbe radi, termometri starijeg tipa sadrže oko 500 miligrama žive. U takvom slučaju prostoriju je potrebno temeljito prozračiti, a rasvjetno tijelo očistiti vlažnom krpom. Potrebno je izbjegavati izravan kontakt s komadićima, a za prikupljanje ostataka ne smije se koristiti usisavač. Međutim, već postoje proizvodi s posebno projektiranim vanjskim stijenkama koje sprječavaju ispadanje žive u slučaju razbijanja žarulje ili rasvjetnog tijela. Naravno, postoje i alternativni proizvodi koji ne sadrže opasne materijale, npr. halogenske i LED žarulje.

Više informacija: http://ec.europa.eu/energy/lumen/index_de.htmpretraživanje dostupnih prijevoda na prethodnoj povezniciEN•••

Dodatne informacije za potrošače: http://ec.europa.eu/energy/lumen/faq/index_en.htmpretraživanje dostupnih prijevoda na prethodnoj povezniciEN•••

Više o programu energetske učinkovitosti: https://ec.europa.eu/croatia/sites/croatia/files/img/body/lang_en.gif