EU Internet nagrada 2010

Europska unija proglasila je 2010. godinu:
Europskom godinom sprečavanja siromaštva i socijalne isključenosti.

EU Internet nagrada 2010
www.eu-internet-award.de

Ideja

• Europska godina pomaže podići pažnju javnosti da socijalna isključivost postoji, te da utječe na one koji stradavaju od nje, kao i na razne aspekte siromaštva. Također ima namjeru poticati politiku i medije u smjeru povećane senzibiliziranosti teme, kako ljudi koji su zahvaćeni siromaštvom i socijalnom isključivosti ne bi bili predmet predrasuda i moguće diskriminacije.
Europska godina ima cilj promoviranja zajedničke odgovornosti za socijalnu isključivost i uključenje u europsko građanstvo. Također cilj je pokazati kako pojedinci i društvo imaju korist od smanjenja socijalne isključivosti i rizika od siromaštva (n.p. jaka demokracija, socijalna skrb, visoka kvaliteta života kroz miran društveni odnos.)
U svrhu približavanja učenicima i studentima teme Europske godine 2010, kao i podupiranje diskusije o tim temama u učionicama, Europski pokret Njemačka raspisuje EU Internet nagradu 2010. Natjecanje ima za cilj:
• povećati zanimanje za siromaštvo i socijalnu isključivost kao temu u učionicama;
• njegovanje transnacionalne suradnje diskusijom i radom na temi siromaštva i socijalne isključivosti u europskim projektnim grupama,
• doprinos aplikaciji i produbljenje intekulturalnog učenja i razmjeni putem praktičnog rada na projektima,
• simuliranje pametnog korištenja informacija i komunikacijskih tehnologija u učionicama i uspostavljanju partnerstva među školama.

Tema

Europska godina sprečavanja siromaštva i socijalne isključenosti daje okvir za temu EU Internet nagrade 2010. Projektne grupe mogu birati između dva problema:

1.Integracija – odgovor na isključenje?
• Što je isključivost? U kojim područjima isključivost može biti vidljiva?
• Koje akcije škole mogu poduzeti (učitelji, učenici/studenti, roditelji) kako bi se suočile s problemom isključivosti?
• Koji doprinos može dati školska zajednica kako bi se suprostavila isključivosti učenika/studenata?
• Koje specifične akcije su podobne za sprečavanje i rješavanje socijalne izolacije?

2. Kvalifikacija – izrada korištenja resursa i potencijala
• Koji doprinos može dati školska zajednica u uravnoteženju individualnih i socijalnih nedostataka koje trpe učenici/studenti?
• Kako školska zajednica može kreirati okruženje za učenje koja pružaju svim učenicima/studentima iste mogućnosti?

Zadaci

Zadatak je razviti internetsku stranicu koja razmatra jedan ili više strana zadanih ciljeva. Internetska stranica mora biti rezultat vidljive kooperacije među projektnim grupama koje se sastoje od 3 radne školske grupe iz 3 europske zemlje. Grupe mogu izabrati bilo koji jezik za svoje projekte, ali svaki sažeti pregled rezultata mora biti na engleskom. Internetska stranica će biti predstavljena od strane sudionika.

Nakon što su partneri uspostavili Europsku projektnu grupu, trebaju obavljati slijedeće zadatke:
• Izabrati (jedan ili više) određenih aspekta tema koje želite obraditi u vašem zajedničkom projektu.
• Dogovoriti radne forme i metode koje ćete upotrijebiti (istraživanje/terensko istraživanje, intervju/upitnik, posjete relevantnim institucijama ili inicijativama…)
• Naći pogodnu prezentaciju za vašu zajeničku web stranicu (dnevnik, izvješće, scenario, interaktvna igra, komični strip, baza podataka s informacijom adresa, linkova…)
• Podjeliti zadatke između partnera (tko će sakupiti koji dio informacija, tko će biti odgovoran za koji korak, tko će pridonjeti i koji dio do kojeg roka, tko će integrirati sve u jedan zajednički rezultat, …)
Uvjeti sudjelovanja

Sve škole (osim fakulteta) koje su voljne sudjelovati u natječaju iz zemalja članica EU ili pridruženih članica EU mogu sudjelovati u natjecanju. Sudionici su timovi (razredi ili projektne grupe, ne pojedinci) koji rade zajedno u školi ili izvan nje. Minimalna dob sudionika je 9 godina. Tim treba imati zasebnu projektnu email adresu za komunikaciju.
Projektni kodeks ponašanja:
• Vaši komunikacijski partneri ne bi trebali pogađati tko ste vi! Molim navedite vaše ime, ime vaše škole i grada u svakoj poruci.
• Poruke koje su vama upućene ne bi trebale nestati u virtualnom svijetu.
• ! Molim odgovorite na sve poruke koje primite, iako je vaš odgovor kratak i/ili negativan.
• Molim obavijestite odmah sve promjene u vezi vaših podataka (posebno promjenu vaše e-mail adrese za kontakt).
• Molim obavijestite svoje partnere kada vas je moguće najlakše kontaktirati i također o vremenu kada ste nedostupni (praznici).
• Ako ste dali obečanje obaveze i neka promjena vaše situacije sprečava vas da je izvršite, tada odmah pošaljite informaciju o tome. Puno je bolje znati i loše vijesti nego očekivati nešto što se neće nikada desiti! Zahvaljujemo!

Pronalaženje partnera

Sve škole koje žele sudjelovati trebaju se registrirati u online bazu podataka i omogućiti sve potrebne informacije za pronalazak partnera i timski rad na projektu. Baza podataka dostupna je samo onim školama koje su se registrirale za pronalazak 2 projektna partnera – ostali posjetitelji stranice nemaju pristup podacima.

Cilj je uspostaviti Europsku projektnu grupu koju čine 3 škole iz različitih zemalja Europe. Već postojeća školska partnerstva mogu se nadopuniti registracijom još najviše 3 partnerske škole u isto vrijeme i tako formirati Europsku projektnu grupu.

Svaki registrirani tim dobiti će potvrdu o registraciji uključujući broj registracije i lozinku. Poslije toga trebali bi uslijediti slijedeći koraci:
• Pristupiti bazi podataka i provjeriti da li su podaci tima potpuni i pravovaljani, upotrebivši „Update“ stranicu.
• Oni koji dovode svoje partnere trebaju osigurati da se njihovi partneri registriraju, također, i informira organizatora o registraciji.
• Oni koji traže partnere trebaju posjetiti“Search“ stranicu, gdje će naći listu drugih registriranih timova koji također traže partnere.
• Odaberite kandidate sa liste, kontaktirajte ih i pitajte ih da li žele suradnju.
• Kada je partner nađen, molim ažurirajte timske podatke, dajući partnerove koordinate.
• Kada je sporazum među tri tima uspostavljen, organizator treba biti informiran o partnerstvu. Sada tri tima čine Europsku projektnu grupu.
Priloženi dokument: Nagrada_Internet_20010 (2)[1].doc