Domaći kolači moraju imati deklaracije

The Times, 9. srpnja 2004: “Kao da pripremanje kolača za školske ili crkvene svečanosti nije samo po sebi naporno, Vlada će uskoro zabraniti prodaju domaćih kolača ukoliko nemaju posebnu oznaku na kojoj je naznačeno sadržavaju li orahe.”
Direktiva 2003/89/EC ne zahtijeva da hrana koja se prodaje u restoranima ili na kioscima «brze hran» sadržava popis svih sastojaka. Hrana koja se prodaje zapakirana ili nezapakirana na mjestima za izravnu prodaju krajnjem potrošaču može biti izuzeta od strogih pravila označivanja, uz uvjet da potrošač primi “dovoljno informacija”. Način na koji se potrošaču pruža dovoljno informacija o hrani prepušten je odluci država članica čime se osigurava dovoljno prostora da se izbjegne pretjerano reguliranje o kojem govori napis u The Timesu