BOLJE JE U EUROPI

Građani Europske unije imaju dosad nezabilježene mogućnosti putovanja, rada i života u zemlji EU-a po svojem izboru. Mogu birati najjeftiniju robu i usluge. Njihova građanska i potrošačka prava zaštićena su zakonima EU-a na cijelom području Unije kao što bi bila u njihovim vlastitim zemljama. Sve je to posljedica stvaranja jedinstvenog tržišta unutar kojeg je moguće slobodno kretanje ljudi, roba, usluga i novca. Stvoreno 1993. godine, jedinstveno tržište je poput radova u tijeku – neprekidno se širi, usavršava i modernizira i donosi bolji život svima. Ova brošura opisuje neke od mnogih pogodnosti koje uživaju građani EU-a.

Priloženi dokument: knjiga – bolje je u europi.pdf