Stroža pravila za odobravanje pesticida u EU-u

STRASBOURG, 16. siječnja 2019. (Hina) – Proces autorizacije pesticida u EU trebao bi se temeljiti na nezavisnim studijama i biti transparentniji, zaključili su u srijedu zastupnici Europskog parlamenta.

Europarlamnetarci su na plenarnoj sjednici u Strasbourgu  s 526 glasova za, 66 protiv i 72 suzdržana prihvatili izvješće Posebnog odbora za postupak Unije za odobravanje pesticida (PEST) koje preporuča stroži postupak ispitivanja i autorizacije pesticida u Europskoj uniji .

Izvješćem se poziva se na javno provođenje nezavisnih i transparentnih ispitivanja u postupcima odobravanja potencijalno štetnih kemikalija, kao i promicanje korištenja pesticida niskog rizika te dodatno utvrđivanje kancerogenosti glifosata.

Također se traži strogo testiranje ne samo aktivnih supstanci već i samih pesticida te mješavina i ostataka i zaštita javnosti zabranom korištenja pesticida u područjima kao što su javni parkovi i vrtovi.

„Od ključne je važnosti da postupak odobravanja ostane utemeljen na znanosti. Kad je riječ o ovako važnom pitanju, znanstveno istraživanje mora biti kraj i početak priče. Nema mjesta za pojedinačne interese ili ideologiju“, rekao je jedan od izvjestitelja, njemački zastupnik Norbert Lins (EPP).

Europski parlament je u ožujku 2018. uspostavio poseban odbor PEST na inicijativu Kluba zastupnika Zelenih/ESS-a kako bi se istražio postupak koji je rezultirao produljenjem dozvole za glifosat u Europskoj uniji na još pet godina.

„Nedavna otkrića plagiranja potvrđuju kako je bio nužan angažman Posebnog odbora. Pozivamo Europsku komisiju da provede reviziju postupka odobravanja pesticida u Europi kao i re-evaluaciju autorizacije glifosata“, rekao je na plenarnoj sjednici čelnik PEST-a Eric Andrieu (S&D).

Utvrđeno je kako je njemački Federalni institut za procjenu rizika (BfR) plagirao procjene zahtjeva za obnovu dozvole za glifosat koje su podnijeli proizvođači. Kancerogeni učinci uklonjeni su, kao i upozorenja na opasnost, a veliku ulogu u procjenama imala je korporacija Monsanto.

Hrvatski zastupnik Zelenih/ESS-a i član Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, Davor Škrlec također podržava reformu postupka odobravanja pesticida.

“Postupak odobravanja pesticida treba se temeljito reformirati, a studije naručene od strane agroindustrije ne smiju završiti sakrivene u ladicama. Posebni odbor nije mogao riješiti kontroverzu oko kancerogenosti glifosata i zbog toga je zatražio sustavni pregled svih relevantnih studija. Sljedeći krug odluka o tome hoće li se zabraniti glifosat s naših polja bit će 2022. godine. Svaka buduća odluka o glifosatu treba u potpunosti razmotriti nezavisne znanstvene studije te osigurati objektivno i transparentno donošenje odluka o rizicima od nastanka raka i prijetnjama bioraznolikosti koje takvo korištenje uzrokuje“, ocjenjuje Škrlec.