Komisija upozorava na rizike dodjele državljanstva i boravišta stranim investitorima

BRUXELLES, 23. siječnja 2019. (Hina) – Europska komisija je u srijedu upozorila da se dodjela državljanstva i boravišnih dozvola, koje pojedine zemlje članice daju u zamjenu za strana ulaganja mogu zloupotrijebiti i pogodovati pranju novca, organiziranom kriminalu, korupciji i izbjegavanju poreza.

Komisija je prvi put predstavila sveobuhvatno izvješće o programima državljanstva i boravišta za ulagače koje provodi niz država članica EU-a.

Bugarska, Cipar i Malta imaju programe kojima se ulagačima daje državljanstvo pod uvjetima koji su puno blaži od programa naturalizacije, poznate kao “zlatne putovnice”.

Te tri države ne zahtijevaju da osobe koje žele dobiti državljanstvo prethodno žive u zemlji niti da imaju stvarnu vezu s tom zemljom, a državljanstvo je moguće dobiti za investicije od jedan do dva milijuna eura.

Programe boravišta za ulagače ili “zlatne vize” trenutno provodi 20 država članica: Bugarska, Češka, Estonija, Irska, Grčka, Španjolska, Francuska, Hrvatska, Italija, Cipar, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka i Ujedinjena Kraljevina.

Boravišne dozvole u tim zemljama moguće je dobiti za ulaganja u rasponu od 15 tisuća eura do pet milijuna eura.

“Zakonit boravak u EU-u i schengenskom prostoru podrazumijeva prava i povlastice koji se ne bi trebali zloupotrebljavati. Države članice moraju uvijek potpuno poštovati i primjenjivati postojeće obvezne provjere i ravnoteže, a nacionalni programi državljanstva za ulagače ne bi iz toga trebali biti izuzeti”, izjavio je povjerenik za migracije i  unutarnje poslove Dimitris Avramopoulos.

“Ne smijemo ugroziti sve što smo zajedno postigli tijekom proteklih godina kad je riječ o povećanju sigurnosti, jačanju granica i uklanjanju nedostatka informacija. Pratit ćemo potpuno poštovanje prava EU-a”, dodao je.

Povjerenica za pravosuđe Vera Jourova podsjetila je da  onaj tko postane državljanin jedne od država članica, postaje i građanin EU-a te dobiva sva prava koja mu time pripadaju, uključujući pravo na slobodno kretanje i pristup unutarnjem tržištu.

“Osobe koje postaju državljani jedne od država članica EU-a moraju imati stvarnu vezu s tom državom. Želimo da postupak davanja državljanstva bude transparentniji i da države članice intenzivnije surađuju. Mogućnost biranja države u kojoj je najlakše dobiti državljanstvo ne bi trebala postojati”, istaknula je.

Što se tiče programa “zlatne putovnice”, Komisija je utvrdila nekoliko problematičnih područja: sigurnost jer kontrole podnositelja zahtjeva nisu dovoljno pouzdane; pranje novca, porezna utaja i nedostatak transparentnosti i manjak inforamcija o načinu provedbe programa.

Komisija navodi da programi boravišta za ulagače ili “zlatne vize”, iako se razlikuju od programa državljanstva u pogledu prava koja se njima dodjeljuju, predstavljaju jednako ozbiljne sigurnosne rizike za države članice i EU u cjelini.

U izvješću se navode problematična područja i vezi s tim programima, prvenstveno sigurnosne kontrole. Komisija navodi da nema dostupnih informacija o sigurnosnim kontrolama koje se trebaju provesti prije izdavanja boravišne dozvole.

U izvješću stoji i da bi izdavanje boravišnih dozvola na temelju ulaganja osobama koje fizičke ne borave ili vrlo kratko borave u dotičnoj državi članice moglo utjecati na primjenu prava EU-a povezanih s dugotrajnim boravištem te bi čak moglo omogućiti ubrzano stjecanje državljanstva neke od država članice.

Također se navodi nedostatak transparetnosti i nadzora programa, posebno kad je riječ o praćenju te nepostojanju statističkih podataka o tome koliko osoba na taj način dobije boravišnu dozvolu.

Komisija je najavila da će pozornije pratiti provedbu tih programa i pozvala zemlje članice da sustavno provode  svih obveznih graničnih i sigurnosnih kontrola, da poštuju oredbe Direktive o dugotrajnom boravištu i Direktive o spajanju obitelji, da pozorno ispitaju poštuju li se odredbe o pranju novca te procjene rizike od utaje poreza.