Jourova: povjerenje građana u pravosuđe narušava dugotrajnost sudskih procesa

ZAGREB, 22. veljače 2019. (Hina) – Povjerenica Europske komisije za pravosuđe Vera Jourova istaknula je u petak u Zagrebu da bez neovisnih sudova neće porasti povjerenje građana u pravosuđe i ocijenila da je ono u Hrvatskoj narušeno dugotrajnošću sudskih procesa.

Jourova je drugog dana posjeta Zagrebu sudjelovala na međunarodnoj konferenciji pod nazivom “Europska unija kao globalni lider u vladavini prava” gdje je poručila da su vladavina prava i neovisnost sudova stupovi Europske unije.

Funkcioniranjem pravosuđa na nacionalnoj, ali i europskoj razini povećava se povjerenje građana u pravosuđe, istaknula je Jourova na konferenciji i podsjetila na glavne zamjerke hrvatskih građana.

“Građani u Hrvatskoj nemaju povjerenja u pravosudne institucije zbog dugotrajnih sudskih procesa”, upozorila je Jourova dodavši da je “neovisnost pravosuđa preduvjet za stjecanje povjerenja građana”.

Degradiranje pravosudnog sustava udaljava od demokracije, napomenula je povjerenica.

“Javnost nije osvijestila da degradiranje pravnog sustava vodi u totalitarni režim”, rekla je Jourova.

Konferencija je održana u Kući Europe povodom utemeljenja centra izvrsnosti Jean Monnet, u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj.

U Dijalogu s građanima Jourova je upozorila i na različito poimanje vladavine prava među zemljama članicama EU-a.

“Zemlje članice EU-a se razlikuju u tumačenju vladavine prava, zbog kulturoloških i drugih razloga”, napomenula je Povjerenica za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova.

Dijalozi s građanima neposredan su oblik razgovora građana s Europskom komisijom o širokom rasponu europskih tema i dio su stalnog procesa dvosmjerne komunikacije kojim se Komisija obraća građanima u svim državama članicama EU-a. Održavaju se diljem Europe od 2013. godine.

Tijekom Dijaloga s građanima odgovarala je na pitanja o spornoj reformi Vrhovnog suda u Poljskoj i aktiviranju članka 7. zbog povrede vladavine prava.

“Članak 7. i članak 15. su dva članka za koje sam mislila da nikada neće biti potrebno aktivirati”, rekla je Jourova i dodala da je nedopustivo uplitanje u neovisnost sudova u bilo kojoj zemlji članici.

Dio obuhvatnih reformi pravosuđa u Poljskoj, usvojenih u srpnju, prisilile su neke vrhovne suce da odu u prijevremenu mirovinu. Poljska stranka Pravo i pravda objašnjavala je da je to potrebno kako bi sud bio učinkovitiji i pritom ignorirala sva upozorenja europskih institucija.

Nakon neuspješnih dijaloga pokrenut je postupak protiv Poljske. Europski sud pravde je 19. listopada naredio Poljskoj da privremeno suspendira zakon i vrati svrgnute suce na posao.

Komisija jednom godišnje objavi Pregled stanja u području pravosuđa. Usmjeren je većinom na građanske i trgovačke parnice te na upravne predmete. U Pregledu se ponajviše razmatraju tri glavna elementa djelotvornog pravosudnog sustava: učinkovitost, kvaliteta i neovisnost.