Europarlamentarci traže veća sredstva u proračunu EU-a za zapošljavanje mladih

STRASBOURG, 16. siječnja 2019. (Hina) – Europski parlament je u srijedu zatražio veća izdvajanja u višegodišnjem proračunskom okviru EU-a za zapošljavanje mladih i osiguravanje jednakih mogućnosti za djecu u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti.

Europski parlament je na plenarnoj sjednici u Strasbourgu s 543 glasa za, 81 protiv i 64 suzdržanih u srijedu zatražio za 19 posto veća sredstava za Europski socijalni fond Plus odnosu na prijedlog Europske komisije.

Europski socijalni fond (ESF+) je glavni financijski instrument EU-a za otvaranje radnih mjesta i osiguravanje mogućnosti zapošljavanja za sve građane EU-a.

Europska komisija je predložila da se u višegodišnjem proračunu EU-a  za razdoblje od 2021. do 2027. za ESF+ izdvoji oko 89,6 milijardi eura, a Europski parlament 106,8 milijardi eura, te sada predstoje pregovori parlamenta, Komisije i Vijeća EU-a.

Ta bi se dodatna sredstva, po prijedlogu parlamenta, prvenstveno usmjerila na osposobljavanje mladih i djecu kao glavne korisnike.

Izvjestiteljica za prijedlog Verónica Lope Fontagne (EPP) je u raspravi o na plenarnoj sjednici parlamenta osobito istaknula problem socijalnih nejednakosti i predložila da se barem 27 posto sredstava iz proračuna ESF-a+ dodijeli iskorjenjivanju siromaštva i poticanju socijalne uključenosti.

“Nedopustivo je da danas postoji oko 26 posto djece u EU koja je izložena riziku socijalne isključenost. Siromaštvo ne otežava samo život te djece nego i njihovu integraciju u društvo. Moramo raditi na tome da svi od najranije dobi pa do starosti dosegnu jednake mogućnosti”, rekla je Lope Fontagne u utorak .

Kao odgovor na potrebu za pojednostavljenjem, većom fleksibilnošću i smanjenjem administrativnih postupaka, Europska komisija donijela je u svibnju 2018. prijedlog novog Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), kojim se postojeći ESF spojio s Inicijativom za zapošljavanje mladih, Fondom europske pomoći za najpotrebitije, Programom za zapošljavanje i socijalne inovacije i Zdravstvenim programom EU-a.

“Sada će se regrupirati sredstva namijenjena osobama u najnepovoljnijem položaju, kao i ona namijenjena Garanciji za mlade i Inicijativi za zapošljavanje. Bit ćemo fleksibilniji i bit će lakše raditi sa svim ovim programima“, ističe izvjestiteljica Lope Fontagne.

Voditeljica hrvatske EPP HDZ/EPP delegacije u Europskom parlamentu Dubravka Šuica je u raspravi o ESF+ fondu također istaknula važnost postizanja veće fleksibilnosti za dobivanje sredstava.

“Budući da se radi sada o 106 milijardi eura, mislim da je to dovoljan novac, koji podrazumijeva u ovom trenutku 27% cjelokupne kohezijske politike. Smatram da je dobro da će se pojednostaviti način dobivanja ovih sredstava, da postoji veća fleksibilnost i da će se optimizirati postojeći postupci. U svakom slučaju, dobar je ovo iskorak i Europski socijalni fond plus sam podržala današnjim glasovanjem”, rekla je Šuica.

Iako se stopa nezaposlenosti mladih u EU smanjila s najviše razine od 24 posto 2013. na 15,1 posto 2018., ona je i dalje previsoka i više nego dvostruko veća od opće stope nezaposlenosti. Također je stopa mladih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne osposobljavaju i dalje vrlo visoka te je 2017. iznosila 13,4 posto.

ESF+ bi u sklopu socijalnih politika i politika zapošljavanja država članica trebao doprinijeti i u održavanju načela jednakih mogućnosti i nediskriminacije između žena i muškaraca, na temelju spola, rase, etničkog podrijetla, vjeroispovijesti ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije.