EU usklađuje informacijske sustave država članica

STRASBOURG, 16. travnja 2019. (Hina) – Europski parlament je u utorak velikom većinom glasova usvojio dvije zakonodavne rezolucije kojima se regulira usklađivanje informacijskih sustava zemalja članica EU-a u području policijske i pravosudne suradnje, azila, migracija, granica i viza.

Rezolucijama se predviđa uspostavljanje Europskog portala za pretraživanje (ESP) koji olakšava pristup informacijskim sustavima zemalja EU-a, podacima Europola i Interpolovim bazama podataka. ESP omogućuje graničnim policajcima provjeravanje osobnih isprava iz svih informacijskih sustava EU-a na jedinstvenom zaslonu i time pridonosi efikasnijoj graničnoj kontroli.

U prijedlogu su navedene još tri komponente “interoperabilnosti” informacijskih sustava Europske unije. To su zajednička usluga uspoređivanja biometrijskih uzoraka (BMS), zajednička baza podataka o identitetu (CIR) i detektor višestrukih identiteta (MID) kojim će se provjeriti i označiti osobe koje se koriste lažnim ili višestrukim identitetom.

Navedeni bi sustavi trebali pomoći usklađenosti informacijskih sustava EU-a u području policijske i pravosudne suradnje, azila i migracija, za što je izvjestitelj bio Nuno Melo (EPP) te u području granica i viza. Za potonje je izvjestitelj bio nizozemski zastupnik Jeroen Lenaers (EPP)

“Interoperabilnost informacijskih sustava Unije trebala bi tim sustavima omogućiti da se dopunjuju kako bi se olakšala točna identifikacija osoba, u svrhu podnošenja zahtjeva za međunarodnu zaštitu ili u kontekstu sprečavanja, otkrivanja i istrage teških kaznenih djela, uključujući i teroristička kaznena djela, kako bi se pridonijelo suzbijanju prijevara povezanih s identitetom, kako bi se poboljšali i uskladili zahtjevi kvalitete podataka u odnosnim informacijskim sustavima Unije“, stoji u Lenaersovu izvješću

Usklađivanjem informacijskih sustava olakšat će se razmatranje zahtjeva za azilom te će se lakše sprječavati, otkrivati i istraživati terorizam. Zato se nastoje uskladiti i sustav ulaska/izlaska (EES), vizni informacijski sustav (VIS) itd, stoji u Lenaersovu izvješću.

Izvjestitelji napominju da se odredbama u tom području ne ugrožavaju građanske slobode.

“Mogućnosti koje donosi interoperabilnost kao mjera za jačanje sigurnosti i zaštite vanjskih granica trebaju se uskladiti s obvezom kojom se jamči da se utjecaj na temeljna prava koji može proizaći iz novog okruženja interoperabilnosti ograniči na ono što je zaista nužno za stvarno ostvarenje ciljeva od općeg interesa u skladu s načelom proporcionalnosti“, stoji u Melovom izvješću.

Na plenarnoj sjednici usvojen je i nacrt zakonodavne rezolucije o statistici Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti kojom se ujednačavaju statistički parametri za registriranje migranata, emigranata i azilanata u Europskoj uniji.

“Kako bi se odgovorilo na nove potrebe Unije u pogledu statistike o migracijama i međunarodnoj zaštiti i budući da se značajke migracijskih kretanja brzo mijenjaju, potreban je okvir koji bi omogućio brz odgovor na promjene u potrebama povezanima sa statistikom o migracijama i međunarodnoj zaštiti.“, navodi se u izvješću izvjestiteljice  Cecilie Wikström.

Sve će države članice Eurostatu morati dostavljati podatke o broju imigranata na teritoriju države članice razvrstanih po dobi i rodu, zemlji rođenja, prethodnom uobičajenom boravištu te o broju emigranata iz države prema državljanstvu, dobi, rodu i novoj zemlji boravišta.