Sabor: Ozbiljno kasnimo s implementacijom sustava gospodarenja otpadom, cijene će rasti

ZAGREB, 18. siječnja 2019. (Hina) – U saborskoj raspravi o izmjenama Zakona o održivom gospodarenju otpadom i vladajući i oporba upozorili su na ozbiljnja kašnjenja u izgradnji centara za gospodarenje otpadom (CGO),  odnosno  ispunjavanja obaveza koje je Hrvatska preuzela kao članica EU, ali i na neminovno povećanje cijena odvoza otpada.

Prošlo je već punih 15-ak godina od kada smo dobili određene obveze kao što su smanjenje proizvodnje komunalnog otpada i odvojeno prikupljanje otpada, no od planiranih 13 centara za gospodarenje otpadom izgrađeno je samo dva, Kašijun i Marišćina, rekao je HDZ-ov zastupnik  Josip Borić.

“Olako se pristupilo rješavanju tog problema i razmišljalo, ako nema tih centara, ako nema nekih drugih mogućnosti, onda ni cijene otpada ne bi trebale rasti. Međutim, to će se ipak morati dogoditi u sljedećim godinama, netko će nešto morati platiti u tom pogledu”, upozorio je Borić. Ističe  kako će do povećanja cijene doći u dijelu troška koji nastaje odvozom otpada sa zatvorenog odlagališta na CGO.

No naglašava i kako će cijene ovisiti o broju odvoza tjedno. “Ako ćete staviti kantu jedanput tjedno, dvaput ili četiri puta mjesečno platit ćete 40, 20, 10 kuna vlastitog doprinosa tom odvozu. Što više odvajatae bit će manje komunalnog otpada, manje će se odvoziti i manje plaćati”, kazao je.

“Nema besplatnog ručka i neće ga ni biti te je činjenica da će zbrinjavanje otpada iz godine u godinu biti sve skuplji i skuplji. A cilj predlagača zakona je spriječiti nastajanje toga otpada”, ustvrdio je HNS-ov Milorad Batinić.

Branko Hrg (Klub HDS-a, HSLS-a, HDSSB-a) upozorio je da se na terenu događa da određene jedinice lokalne samouprave koriste izmjene zakona i podižu cijenu odvoza otpada više nego što bi to bilo potrebno. Smatra da takav pristup nije u redu iako i on naglašava neminovnost rasta cijene odvoza otpada za konačne korisnike.

SDP-ov zastupnik Mihael Zmajlović smatra da je u pitanju paraliza sustava i da zato cijene rastu. “Visokim cijenama koje se prevaljuju na građane pokušava se pokriti neefikasnost”, kazao je.

Sličnog je mišljenja i HSS-ov Davor Vlaović, koji drži da će cijene rasti zbog neuređenog sustava.

Tulija Demetliku (Klub IDS-a, PGS-a i RI-a ) brinu penali koje će Hrvatska morati plaćati zbog neispunjavanja uvjeta iz plana gospodarenja otpadom. “Na koji način će Hrvatska plaćati te penale i hoće li to plaćati solidarno iz državnog proračuna ili će plaćati samo oni koji nisu ispunili uvjete”, upitao je.

“Na primjeru Italije možemo vidjeti kako je Italija platila 40 milijuna eura kazne odjedanput i svakim 6 mjeseci još 40 milijuna eura ako ne ispuni određene zahtjeve. I to je ona opasnost koja Hrvatskoj prijeti”, naveo je  Tomislav Žagar (Klub nezavisnih zastupnika).

Anka Mrak Taritaš (Klub GLAS-a i HSU-a) kaže da se već sada zna da nećemo moći ispuniti uvjete budući da samo za projektnu dokumentaciju treba dvije do tri godine, a za izgradnju još barem tri godine.