Borzan: Sustav mora bolje procesuirati nasilje

BRUXELLES, 23. siječnja 2019. (Hina) – Odbor za ravnopravnost spolova Europskog parlamenta usvojio je rezoluciju hrvatske zastupnice Biljane Borzan (S&D) o pravima žena na zapadnom Balkanu kojom se poziva na bolju zaštitu ženu od nasilja i veću uključenost u političke odluke.

Rezolucija je prvi dokument u posljednjih pet godina kojim se Europski parlament zalaže za veća prava i zaštitu žena na zapadnom Balkanu, odnosno u Albaniji, BiH, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji.

Izrađena je u suradnji s brojnim nevladinim udrugama koje se bave zaštitom prava žena.

Poziva sve zemlje da osiguraju sredstva za sigurne kuće i pomoć za žene koje su pretrpjele nasilje, da zaštite žene koje su žrtve rata te omoguće ženama veću uključenost u donošenje političkih odluka, kao i bolje uvjete na tržištu rada.

Zemlje obuhvaćene Rezolucijom u pregovorima su ili na putu za ulazak u EU te bi u sklopu toga trebale donijeti zakone vezane uz ljudska prava i jednakost spolova kako bi se prilagodile Europskoj uniji.

Zastupnica Biljana Borzan (S&D) je u razgovoru za Hinu pak navela kako je i Hrvatska prilikom ulaska u EU prilagodila svoje zakone europskim, no situacija se nakon toga nije znatno poboljšala.

“Hrvatska je definitivno tada bila bolja zemlja zbog svog opredjeljenja za ulazak u EU. Zemlje sada trebaju iskoristiti moment kada zadovoljavaju određene kriterije za ulazak u EU da naprave od svojih zemalja bolje i pravednije zemlje, što kvalitetnije zakone i osiguraju što bolju primjenu tih zakona”, izjavila je zastupnica.

“Sve zemlje su za ulazak morale postići određene kriterije, međutim, s ulaskom se stvari mijenjaju. Dolaze vlade koje uvode ‘nazadovanje’. Jednom kad uđete u EU vrlo je teško te zemlje kažnjavati. Činjenica je da smo i mi doživjeli određeno nazadovanje kada smo ušli u EU”, upozorava Borzan.

Rezolucija se najvećim dijelom odnosi na zaštitu žena od nasilja koji je jedan od najvećih problema u regiji.

“Potreban je sustavni pristup. Od rada s policijom do usađivanja vrijednosti kroz obrazovni sustav. Nema sigurnih kuća i sustava koji ženama pružaju zaštitu. Često se prešućuje jer se žrtva stidi i boji osude okoline, a ljudi se ne vole u to petljati. Boje se navući na vrat nasilnika jer njega sustav, ne da ga štiti, već ne čineći ništa mu daje određenu podršku”, rekla je zastupnica.

“Ako sustav neadekvatno ne procesuira nasilje, ako je žena ta koja ispadne problem u toj situaciji, onda naravno da je nasilnik motiviran da i dalje čini nasilje”, upozorava Borzan.

Zastupnica je navela i kako je jedan od ključnih načina za početak rješavanja problema nasilja nad ženama obrazovanje i usađivanje vrijednosti od malih nogu.

“Obitelj, mediji i školstvo ne daju djetetu dovoljno podrške i informacija. Neki se ne znaju s tim nositi, a neki su jednostavno tako tradicionalno odgojeni da misle da je to u redu. Tu onda treba uskočiti školstvo, kao progresivni dio društva, i odraditi posao gdje možda obitelj ne može ili ne zna”, smatra Borzan.

Europski parlament će o rezoluciji glasati na zasjedanju u veljači.